Fundusz ValueTech Seed zainwestował w Nevomo 1,1 mln zł

Fundusz ValueTech Seed zainwestował w Nevomo 1,1 mln zł

Startup Nevomo, opracowujący technologię kolei magnetycznej, zdobył zaufanie kolejnych inwestorów i pozyskał 1,1 mln złotych od funduszu ValueTech Seed. To pierwsza inwestycja VC w spółkę, która do tej pory łączyła finansowanie od inwestorów indywidualnych, aniołów biznesu i funduszy family-office z grantami unijnymi. Zdobyte środki zostaną przeznaczone na rozwój systemów energoelektronicznych dla transportu przyszłości.

Nevomo to polska spółka technologiczna, która rozwija innowacyjną technologię magrail. To unikalne w skali świata rozwiązanie oparte na lewitacji magnetycznej umożliwia podróż z prędkością do 550 km/h z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury kolejowej, a także pozwala na etapowe wdrażanie kolei próżniowej hyperloop.

Środki w wysokości 1,1 mln złotych pozyskane od ValueTech Seed przez spółkę córkę Nevomo PE zostaną przeznaczone na rozwój technologii sekcjonowania i segmentacji synchronicznego silnika liniowego, który jest jednym z kluczowych elementów systemu magrail. Środki pozwolą na zaprojektowanie oraz przetestowanie prototypów urządzeń i oprogramowania odpowiedzialnych za zwiększanie sprawności silnika oraz optymalizację parametrów użytkowych silnika: przyspieszenia, prędkości oraz zużycia energii.

ValueTech Seed to polski fundusz zalążkowy wspierający startupy opracowujące rozwiązania dla nowoczesnego przemysłu, zwłaszcza energetyki. W jego portfolio jest już kilkanaście spółek technologicznych powiązanych z obszarami odnawialnych źródeł energii, cleantech, przemysłu 4.0 czy zarządzania efektywnością energetyczną. Fundusz jest współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu Bridge Alfa. Przedsiębiorcy i menadżerowie skupieni wokół funduszu intensywnie wspierają internacjonalizację spółek portfelowych.

– Inwestycja od ValueTech Seed to dla nas wielkie wyróżnienie i dowód, że nasza praca nad rozwojem bezemisyjnego transportu jest doceniana i zdobywa zaufanie coraz większego grona inwestorów. Do tej pory rozwój technologii magrail opieraliśmy o finansowanie equity crowdfundingowe, środki od aniołów biznesu, funduszy family-office i z grantów unijnych. To nasza pierwsza inwestycja VC, co potwierdza osiągnięcie przez naszą firmę odpowiedniego stopnia dojrzałości wymaganego przez fundusze profesjonalnie inwestujące w startupy technologiczne. Jesteśmy bardzo dumni, że to właśnie ValueTech Seed został naszym pierwszym inwestorem VC. Jego doświadczenie oraz sieć kontaktów znacząco przyspieszą nasz rozwój – mówi Przemek Paczos, CFO Nevomo.

Nevomo jest w trakcie trzeciej rundy equity crowdfundingowej na jednej z wiodących platform inwestycji kapitałowych, Seedrs. Spółka osiągnęła cel swojej zbiórki już po pierwszych 5 dniach trwania kampanii. Jak dotąd pozyskała 1,14 mln euro przy zaangażowaniu ponad 800 inwestorów. Zebrane środki posłużą do przeprowadzenia pełnowymiarowych testów kluczowych komponentów magrail, przygotowania do pilotażowego wdrożenia, a także do nowych prac badawczo-rozwojowych i kontynuacji ochrony własności intelektualnej.

Łączna wartość środków zebranych przez Nevomo wynosi ponad 35 mln złotych (7,8 mln euro).