Fundacja Grupy PKP podsumowała 2020 r.

Fundacja Grupy PKP podsumowała 2020 r.

Ponad 5 milionów złotych na pomoc placówkom medycznym, wyposażanie pracowników w niezbędne środki ochrony, pomoc emerytom kolejowym i dzieciom uczącym się w domach – rok 2020 upłynął w Fundacji Grupy PKP w znacznej mierze pod znakiem walki ze skutkami pandemii wirusa SARS-CoV-2. Fundacja cały czas jednak realizowała także swoje cele statutowe, takie jak wsparcie osób chorych czy w trudnej sytuacji życiowej.

Podobnie jak wszystkie tego typu organizacje, Fundacja Grupy PKP aktywnie włączyła się w akcje pomocowe i wszelkie inne działania na rzecz zwalczania skutków pandemii koronawirusa. Dzięki donatorom: spółkom Grupy PKP, innym firmom kolejowym, a także podmiotom spoza tej branży zbierano środki finansowe na ten cel i udzielano pomocy rzeczowej. Ponad 5 mln zł trafiło do placówek medycznych. Środki otrzymały między innymi:

  • Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna (WSSE) w Warszawie na zakup aparatury umożliwiającej wykrywanie obecności wirusa SARS-CoV-2 w materiale klinicznym;
  • Narodowy Instytut Leków Spółki z Grupy PKP na rozpoczęcie testów na obecność koronawirusa COVID-19;
  • Instytut Hematologii i Transfuzjologii na zakup niezbędnych odczynników w procesie diagnostyki;
  • Zakład Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II;
  • Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej;
  • Cztery szpitale na Lubelszczyźnie.

Fundacja Grupy PKP włączyła się również w akcję #WspieramyMedyków, przekazując we współpracy ze spółką Polonus, Caritas Polska i Żywiec Zdrój ponad 30 tysięcy litrów wody na rzecz placówek pomocowych i medycznych.

Fundacja Grupy PKP zadbała o bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak i emerytów kolejowych. Dotarła z pomocą do ponad 50 miast i zbudowała bazę wolontariuszy. Pracownikom spółek zapewniła maseczki i inne środki ochronne. Łącznie przekazano 4 500 maseczek. Ci, którzy musieli pozostać na kwarantannie domowej mieli dostarczane zakupy. W ramach akcji „Emerycie, zostań w domu” dostarczano seniorom egzemplarze magazynu „Raport Kolejowy”, aby umilić im czas przebywania w domu.

– Rok 2020 był dla Fundacji Grupy PKP, jak i dla wszystkich instytucji tego typu wyjątkowy i trudny. Czas pandemii w sposób szczególny pokazał, jak istotną rolę odgrywają organizacje pozarządowe i jak bardzo są potrzebne. To był dla nas wszystkich ważny egzamin i myślę, że Fundacja Grupy PKP zdała go pomyślnie – mówi Katarzyna Kucharek, prezes zarządu Fundacji Grupy PKP – Cieszę się, że mimo pandemii i intensywnej walki z jej skutkami z powodzeniem realizowaliśmy także wszystkie inne działania, do których zostaliśmy powołani. Nieśliśmy pomoc osobom chorym lub wykluczonym społecznie, wspieraliśmy lub organizowaliśmy wydarzenia kulturalne i obchody ważnych rocznic. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy współpracowali z nami w 2020 roku i którzy przekazywali środki finansowe na działania statutowe Fundacji. Głęboko wierzę, że z roku na rok będzie coraz więcej ludzi i instytucji chcących czynić dobro razem z nami – dodaje.

Mimo pandemii i intensywnych prac w związku ze zwalczaniem jej skutków Fundacja Grupy PKP przez cały czas realizowała swoje cele statutowe, do których należy m.in. działalność charytatywna i dobroczynna oraz ochrona i promowanie historycznego dziedzictwa kolejowego.

Fundacja przeprowadziła m.in. 24 zbiórki pracownicze na rzecz potrzebujących kolejarzy i ich rodzin. Przekazała 101 darowizn i wzięła udział w aukcji charytatywnej  w serwisie Facebook organizowanej na rzecz podopiecznej Fundacji.

Podobnie jak w latach poprzednich Fundacja Grupy PKP, we współpracy z Narodowym Centrum Krwi, aktywnie włączała się w akcje krwiodawstwa, poprzez organizację apelu
do kolejarzy w celu oddawania krwi oraz osocza od ozdrowieńców, którzy wyleczyli się z koronawirusa, a także wspierała zbiórki w krwiobusach organizowane przez Zespół ds. Promocji Honorowego Dawstwa Krwi w Grupie PKP. Wszystko odbywało się przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa, w związku z pandemią.

Wsparcie edukacji oraz wyrównywanie szans dzieci z ubogich rodzin lub niewielkich miejscowości także należało do głównych działań statutowych Fundacji. Pomogła ona m.in. Nadbużańskiemu Towarzystwu Oświatowemu „Moja Wieś”  przekazując środki finansowe na zakup programów multimedialnych oraz montaż radiowęzła w szkole Podstawowej im. Kazimiery Augustynowicz w Popowie Kościelnym. Fundacja aktywnie wspierała także dzieci i młodzież z polskich rodzin mieszkających na Wschodzie. Pomoc otrzymali m.in. podopieczni klubu sportowego Pogoń Lwów oraz dobroczynnego ośrodka wypoczynkowego „Nieciecz” na Białorusi, gdzie ufundowano budowę studni głębinowej.

Cennymi inicjatywami zaowocowała również współpraca Fundacji Grupy PKP z Caritas Polska – największą organizacją charytatywną w kraju. Jednym z takich działań był wspomniany już transport wody dla ośrodków pomocowych. Ponadto, na należących do PKP S.A. wybranych dworcach kolejowych zamontowane zostały datkomaty – wyposażone w ekran dotykowy, samoobsługowe automaty umożliwiające przekazywanie zbliżeniowo bezgotówkowych donacji. Działają one na dworcach w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Katowicach.

Fundacja Grupy PKP była inicjatorem lub współorganizatorem wielu wydarzeń kulturalnych lub związanych z pielęgnowaniem historycznego dziedzictwa. Na dworcu Warszawa Centralna im. Stanisława Moniuszki wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej zorganizowana została wystawa „Tu rodziła się Solidarność” w 40. rocznicę powstania NSZZ Solidarność. Na kilku dworcach kolejowych, m.in. w Warszawie i Poznaniu, dzięki współpracy z Fundacją „Dorastaj z nami” obejrzeć można było wystawę pt. „Dla Ciebie zginął żołnierz, strażak, policjant, a dla mnie tata”, przedstawiającą historie bohaterów, którzy stracili życie lub zostali poszkodowani na służbie.

Jednym z największych projektów związanych z promocją dziedzictwa  kolejowego były obchody 175. rocznicy otwarcia pierwszego odcinka Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Z tej okazji zorganizowano 4 spacery szlakiem „Wiedenki”, 1 spacer online oraz uroczyste obchody jubileuszowe w kościele Św. Boromeusza w Warszawie i na cmentarzu na Starych Powązkach przy grobie Stanisława Wysockiego, budowniczego Drogi Żelaznej Warszawsko – Wiedeńskiej. Wspierający Fundację darczyńcy otrzymywali kalendarzyki jubileuszowe, specjalne, kolekcjonerskie znaczki pocztowe z dworcami kolejowymi wybudowanymi na szlaku „wiedenki” oraz znaczki turystyczne. Ponadto opracowano reprint rozkładu jazdy z 1846 r. na trasie z Warszawy do Grodziska Mazowieckiego.

Już po raz trzeci Fundacja Grupy PKP wraz z Fundacją ProKolej zorganizowała konkurs na najładniejszy i najbardziej funkcjonalny dworzec kolejowy. Laureatami konkursu Dworzec Roku 2020 zostały obiekty: Przemyśl Główny, który otrzymał nagrodę publiczności i Goczałkowice – Zdrój, wyłoniony w drodze głosowania jury.

Fundacja włączyła się także w kampanię mającą na celu promowanie polskich produktów: #KupujŚwiadomie PRODUKT POLSKI. Z okazji Światowego Dnia Owoców i Warzyw został podpisany list intencyjny pomiędzy Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa, Fundacją Grupy PKP i Stowarzyszeniem Sady Grójeckie, a na wybranych dworcach oraz w pociągach PKP Intercity S.A. podróżnych częstowano jabłkami z grójeckich sadów.