FPS Cegielski i Newag chcą dostarczyć EZT-y na Podkarpacie

FPS Cegielski i Newag chcą dostarczyć EZT-y na Podkarpacie

 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego otworzył oferty w postępowaniu na dostawę nowych pojazdów. Zgłosiło się dwóch polskich producentów.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd chce przeznaczyć 151 290 000 zł brutto. Oferty złożyli:

Newag – 154 795 500 zł brutto

H. Cegielski Fabryka Pojazdów Szynowych – 202 950 000 zł brutto.

Za utrzymanie pojazdów producenci oczekują odpowiednio 24 mln zł brutto oraz 40,08 mln zł brutto.

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 27 września 2024 r.

Przypomnijmy, że początkowo przedmiotem zamówienia była dostawa 3 szt. fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym w wersji pięcioczłonowej, o średniodobowym przebiegu każdego z pojazdów 457 km (przy założeniu rocznego rozliczania) oraz średnim dobowym czasie eksploatacji ok. 20 godzin. Dodatkowo wykonawca zobowiązany był do:

  • przeprowadzenia szkoleń osób wskazanych przez zamawiającego lub operatora z zakresu obsługi i utrzymania,
  • świadczenia usług serwisowo-utrzymaniowo-naprawczych w zakresie spełniającym cztery poziomy utrzymania pojazdów kolejowych tj. P1, P2, P3 i pierwszego P4 włącznie.

Po majowej zmianie, samorząd oczekuje dostawy trzech wieloczłonowych fabrycznie nowych pojazdów szynowych z napędem elektrycznym, każdy o długości do 100 mb w wersji maks. pięcioczłonowej. W nowej specyfikacji Urząd oczekiwał zaproponowania pojazdu w układzie drzwi w członach 1–2–2–2–1 lub rozwiązania równoważnego wg propozycji wykonawcy. Pojazdy muszą być wyposażone w drzwi zewnętrzne do kabiny maszynisty.

Podstawowe parametry techniczne pojazdów określają liczbę stałych miejsc siedzących na poziomie 240. Maksymalna prędkość eksploatacyjna ma wynosić 160 km/h. Zamawiający brał pod uwagę układ jezdny wózkowy lub wózkowy 2-osiowy, wymagał, aby praca pantografów, w szczególności współpraca z siecią trakcyjną, była monitorowana za pomocą kamer. Pojazdy będą wyposażone w czołowe reflektory wykonane w technologii LED. Górny reflektor ma być zaopatrzony w wycieraczkę ze spryskiwaczem lub spryskiwacz wysokociśnieniowy.

W pojeździe będą wydzielone miejsca do przewozu czterech rowerów oraz dwa miejsca do przewozu wózków inwalidzkich wyposażone w odpowiednie mocowania. Do dyspozycji podróżnych będą także gniazdka, śmietniczki, automaty biletowe i sieć WiFi.

Pojazdy mają zostać dostarczone do końca listopada 2027 r.