CTL Logistics GmbH z nowym certyfikatem bezpieczeństwa

CTL Logistics GmbH z nowym certyfikatem bezpieczeństwa

Należąca do Grupy CTL Logistics, spółka CTL Logistics GmbH zakończyła pozytywnie proces odnowienia i aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa, który będzie obowiązywał przez okres kolejnych 5 lat począwszy od 11 czerwca 2024 r. Nowy certyfikat został wydany przez Niemiecki Federalny Urząd Transportu Kolejowego (Eisenbahn Bundesamt).

Nowy certyfikat bezpieczeństwa obejmuje obszar Niemiec, a także uwzględnia odcinki graniczne prowadzące do stacji na terenie Polski: Rzepin, Gubin, Tuplice, Węgliniec oraz Szczecin Gumieńce. Uzyskanie tego certyfikatu potwierdza, że CTL Logistics GmbH spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa oraz jest przygotowane do dalszego świadczenia usług transportu towarowego, w tym przewozu towarów niebezpiecznych na terenie Niemiec, do stacji granicznych na których pociągi są formalnie przekazywane CTL Logistics.

Proces odnowienia certyfikatu bezpieczeństwa był niezwykle czasochłonny i wymagający ogromnej staranności w ocenie przydatności i aktualizacji procedur SMS zgodnie z wdrożeniem tzw. części technicznej IV – pakietu kolejowego. Wniosek o certyfikat, po konsultacjach i zgodnie z zaleceniami (ERA European Railway Agency oraz EBA Eisenbahn Bundesamt) przygotowaliśmy i złożyliśmy na 6 miesięcy przed upływem ważności aktualnie obowiązującego dokumentu. Przez te kilka miesięcy nasz zespół krok po kroku realizował harmonogram aktualizacji i zmian w procedurach, rozporządzeniach i instrukcjach wewnętrznych będąc przy tym w stałym kontakcie z audytorami EBA dokonującymi szczegółowej oceny wniosku. W zakresie działalności operacyjnej wskazaliśmy transport kolejowy, w tym przewóz towarów niebezpiecznych, czyli niejako odnawialiśmy kompetencje obowiązującego do 10 czerwca 2024 dokumentu, w starym modelu z tzw. EBL (Eisenbahn Betriebleiter).  Jak tłumaczy dalej Paradowski:  „nie była to jednak klasyczna receryfikacja, ponieważ Spółka dokonując istotnej aktualizacji przepisów wewnętrznych o rozszerzenie odpowiedzialności operacyjnej o tzw. odcinki do dworców granicznych na terenie PL, dokonała swoistego dostosowania systemu bezpieczeństwa do ciągle rozwijającej się działalności przewozowej. To wszystko wymagało czasu i dużego zaangażowania zespołu ale zakończyło się pozytywną decyzją urzędu nadzorczego. To niewątpliwie poszerzy nasze kompetencje jako przewoźnika na odcinkach granicznych z Niemiec do Polski, na których to systematycznie operacyjnie się umacniamy – powiedział Tomasz Paradowski, Członek Zarządu CTL Logistics GmbH.

Jak dodał, Krzysztof Pietrzyk, prezes zarządu CTL Logistics GmbH otrzymany certyfikat bezpieczeństwa wprowadza spółkę na kolejny, wyższy poziom kompetencji transgranicznych.

Dzięki rozszerzeniu certyfikatu o polskie odcinki graniczne, możemy teraz oferować bardziej elastyczne w planowaniu i bezpieczne usługi transportowe między Niemcami a Polską. Dodając do tego stale rozbudowywaną flotę lokomotyw dwusystemowych dopuszczonych do eksploatacji w Polsce i w Niemczech, oraz maszynistów z uprawnieniami polsko-niemieckimi mamy wszystkie komponenty składające się na wyjątkowo dobrą  ofertę rynkową – podkreślił Pietrzyk.

Dodał, że dla CTL Logistics GmbH certyfikat bezpieczeństwa jest fundamentem prowadzenia działalności w zakresie transportu towarów, w tym przewozu towarów niebezpiecznych.

Jego posiadanie  jest przede wszystkim wymogiem prawnym ale także potwierdzeniem, że jesteśmy przewoźnikiem odpowiedzialnym, choćby ze względu na specyfikę przewożonych produktów, w tym paliw i chemii.  Przewóz towarów niebezpiecznych niesie ze sobą wysokie ryzyko dla zdrowia i życia ludzi oraz dla środowiska. Posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa zapewnia, że stosujemy odpowiednie środki ostrożności, procedury awaryjne i środki zaradcze, co minimalizuje ryzyko wypadków i incydentów. Prowadzimy także szkolenia dla naszych pracowników,  którzy znają i stosują odpowiednie procedury, mamy wdrożone systemy zarządzania ryzykiem, które identyfikują, oceniają i kontrolują ryzyka związane z transportem towarów. To pozwala na szybsze reagowanie na potencjalne zagrożenia i skuteczniejsze zapobieganie wypadkom. Nie bez znaczenia jest nadzór i audyty, które zapewniają ciągłe monitorowanie i doskonalenie praktyk bezpieczeństwa w firmie – zaznaczył Krzysztof Pietrzyk, prezes zarządu CTL Logistics GmbH.