Federacja ZZK oczekuje wyjaśnień od zarządu PKP Cargo

Federacja ZZK oczekuje wyjaśnień od zarządu PKP Cargo

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy zwróciła się do prezesa PKP Cargo z wnioskiem o udzielenie informacji na temat bieżącej sytuacji spółki.

Sytuacja w PKP Cargo zyskuje na znaczeniu nie tylko w oczach związku zawodowego, ale również wśród pracowników, których niepokój dotyczy przyszłości firmy.

Brak skutecznych działań ze strony Zarządu oraz docierające do nas szczątkowe informacje o zamiarach likwidacji części zaplecza warsztatowego stanowią podstawę spekulacji co do możliwych kierunków rozwoju sytuacji, łącznie z obawami o utrzymanie wielu miejsc pracy – tłumaczy Federacja ZZK.

Federacja Związków Zawodowych Kolejarzy w swoim liście wyraziła również konieczność podjęcia działań zmierzających do odwrócenia negatywnych trendów oraz przedstawienia planów poprawy sytuacji w obszarze ilości przewożonych ładunków.

Kolejnym istotnym punktem podniesionym przez Federację jest konieczność konsultacji wszelkich zmian organizacyjnych z partnerami społecznymi. Brak dialogu ze strony zarządu w procesie podejmowania decyzji dotyczących przedsiębiorstwa może prowadzić do naruszenia wcześniej zawartych porozumień ws. wzajemnych zobowiązań stron ZUZP.

Czując się odpowiedzialnym za pracowników, z których wielu ma na swoim wyłącznym utrzymaniu rodziny wnosimy o rzetelne podejście do podniesionych problemów – podkreślili związkowcy.