Europejski Tydzień Mobilności w Polregio

Europejski Tydzień Mobilności w Polregio

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, Polregio wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi przygotowało oferty specjalne dla podróżnych.

Małopolskie

Małopolski Zakład Polregio w Krakowie przypomina, że każdego roku w dniu 22 września na terenie województwa małopolskiego obowiązuje oferta pozataryfowa Małopolski bilet na „Dzień bez samochodu”.

Przejazdy wg oferty odbywają się na podstawie biletów w cenie 1 zł. nabytych wyłącznie za pośrednictwem aplikacji mobilnej iMKA. Bilet ten uprawnia również do nieodpłatnego przewozu jednego roweru – informuje przewoźnik.

Świętokrzyskie

W okresie 16 września 2023 r. –  22 września 2022 r. w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu, którego celem jest zachęcenie do zmiany niekorzystnych dla zdrowia i środowiska przyzwyczajeń zostaje wprowadzona oferta specjalna „Rower za złotówkę”.

W okresie obowiązywania oferty na obszarze województwa świętokrzyskiego każdy podróżny może zakupić bilet na przewóz roweru pociągami REGIO w cenie 1 zł.

Oferta ma zachęcić mieszkańców województwa świętokrzyskiego do rezygnacji bądź ograniczenia mobilności indywidualnej na rzecz transportu kolejowego – przypomina Polregio.

Oferta nie obowiązuje na odcinkach, na których wprowadzona jest zastępcza komunikacja autobusowa.

Warunki taryfowe oferty specjalnej „Rower za złotówkę”

Lubelskie

Z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności, każda osoba będzie miała możliwość nieodpłatnego przewozu roweru pociągami Polregio w dniach 16-22 września 2023 r., w dowolnych relacjach na obszarze województwa lubelskiego, ograniczonego stacjami: Dęblin, Siedlce, Potok Kraśnicki.

W przypadku przewozu roweru do lub od stacji znajdującej się poza obszarem województwa lubelskiego, podróżny zobowiązany jest na warunkach określonych w Regulaminie przewozu (RPR) nabyć bilet na przewóz roweru od ostatniej stacji na obszarze objętym ofertą według stosownej opłaty wskazanej w Taryfie przewozowej (TPR). W sprawach nieuregulowanych stosuje się odpowiednie postanowienia Taryfy przewozowej (TPR) i Regulaminu przewozu (RPR)  – podaje przewoźnik.

Co ważne obsługa pociągu sprawując nadzór nad liczbą przewożonych rowerów, ma prawo odmówić przewozu roweru, jeśli w pociągu wszystkie miejsca przeznaczone do przewozu roweru są zajęte lub taki przewóz zagraża bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie.