Enea Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu 1 mln ton węgla

Enea Elektrownia Połaniec szuka przewoźnika do transportu 1 mln ton węgla

Enea Elektrownia Połaniec ogłosiła przetarg na transport do 1 mln ton węgla energetycznego w okresie 12 miesięcy. Zamówienie zostało podzielone na dwa zadania.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kopalń Polskiej Grupy Górniczej, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, Spółki Restrukturyzacji Kopalń Węglokoksu, PG Silesia, Tauron Wydobycie dla Enea Elektrownia Połaniec a w łącznej ilości 1 000 000 ton z podziałem na:

Oba zadania dotyczą transportu węgla energetycznego w ilości po 500 000 ton. Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia ilości węgla do przewozu. Łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść od 400 000 ton do 500 000 ton dla zadania.

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 15 marca 2022 r. do 14 marca 2023 r.

O wyborze wykonawcy zdecydują dwa kryteria: masa przesyłki pociągowe – waga 12 pkt oraz cena – waga 88 pkt.

Termin składania ofert mija 15 lutego 2022 r. o godz. 9:30