Ełk: nowy peron czeka na pasażerów

Ełk: nowy peron czeka na pasażerów

Od 11 czerwca podróżni w Ełku wsiądą do pociągów z nowego peronu. Postępują prace na stacji oraz na torach i wiaduktach w mieście. Inwestycja PKP Polskich Linii Kolejowych zwiększa komfort obsługi pasażerów i sprawność kolei. Budowa warta 587 mln zł jest współfinansowana ze środków instrumentu CEF „Łącząc Europę”.

Dzięki budowie międzynarodowej linii kolejowej Rail Baltica, stacja Ełk zmienia się dla podróżnych. Gotowy jest już nowy peron nr 3, a pierwsi pasażerowie wsiądą z niego do pociągów 11 czerwca. Nowa platforma zapewni lepszy dostęp wszystkim podróżnym – ma 400 m długości i 76 cm wysokości. Będzie wygodniej – jest szerokie zadaszenie, ławki, antypoślizgowa nawierzchnia i czytelne oznakowanie. Orientację po zmroku ułatwi jasne i ekologiczne oświetlenie LED.

Ełk jest ważnym węzłem kolejowym na polskim odcinku Rail Baltiki, współfinansowanym z unijnego programu CEF. Po zakończeniu wszystkich prac, nowoczesna i ekologiczna kolej łącząca cztery państwa członkowskie UE przyczyni się do wzrostu transportu towarowego, jak i pasażerskiego w regionie, w Polsce, jak i w Europie. Jednocześnie poprawi się bezpieczeństwo przewozów, wzrośnie jakość usług, a czas podróży ulegnie skróceniu. Rail Baltica w Polsce dotychczas została wsparta przez UE kwotą ponad 1 miliarda Euro ( ponad 4,5 miliarda złotych). W ramach tej kwoty projekt modernizacji odcinka kolejowego Białystok-Ełk otrzymał ponad 140 mln euro dofinansowania z Unii Europejskiej – powiedział Morten Jensen, Head of Unit at CINEA.

Mamy możliwość zobaczyć pierwsze pozytywne efekty, jakie przynosi modernizacja stacji Ełk. Dzięki projektowi Rail Baltica dostosowujemy infrastrukturę do potrzeb pasażerów, a podróżni mogą korzystać z nowego, wygodniejszego peronu. Efektywnie wykorzystujemy fundusze europejskie przeznaczone na kolej, dzięki czemu Ełk stanie się ważną stacją na międzynarodowej trasie – powiedział Piotr Majerczak, członek Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

Prace na stacji będą kontynuowane i rozpoczyna się ich kolejny etap. Wykonawca przystąpi do rozbiórki starych peronów i w ich miejscu zbuduje dwa nowe. Kontynuowana będzie też budowa przejścia podziemnego, które zapewni wszystkim podróżnym, w tym osobom o ograniczonej mobilności, wygodny i bezpieczny dostęp do pociągów. W związku ze zmianami na budowie, wyznaczono i oznakowano nową tymczasową drogę przejścia przez teren kolejowy.

Nad bezpieczeństwem podróżnych i sprawnym przewozem towarów będzie czuwać już nowe Lokalne Centrum Sterowania ruchem kolejowym. Jest nowy budynek, wyposażony w komputerowe urządzenia. Po zakończeniu wszystkich prac Centrum będzie nadzorować cały ruch kolejowy w Ełku.

Rail Balitca zmienia Ełk

Na całym odcinku prowadzone są roboty przy układaniu nowych torów, urządzeń sterowania ruchem kolejowym i rozwieszaniu sieci trakcyjnej. Do tej pory w Ełku wybudowano około 23 kilometrów torów oraz sieci trakcyjnej i zabudowywano 76 rozjazdów. W zakresie inwestycji przewidziano łączną wymianę ok. 40 km torów oraz 118 rozjazdów. Na przystanku Ełk Szyba Wschód gotowy jest jeden nowy peron, po przeciwnej stronie torów powstaje drugi. Tuż obok, nad ul. Kolejową, budowany jest wiadukt kolejowy. Zastąpi on dotychczasowy przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przy zamkniętych rogatkach.

Postępują także prace na stacji Ełk Towarowy oraz obiektach inżynieryjnych. Ze względu na utrzymany ruch pociągów, prace na wiaduktach nad ul. Towarową i Suwalską oraz na moście na rzece Ełk prowadzone są połówkowo. Na konstrukcjach ułożono już nowe tory i rozwieszono sieć trakcyjną, a wykonawca będzie przystępował do prac na starych częściach tych obiektów.

Inwestycja o wartości 587 mln zł realizowana jest w ramach projektu „Prace na linii kolejowej E 75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”. Prace zaplanowano do lata 2024 r. Inwestycja jest dofinansowana ze środków Unii Europejskiej z instrumentu Connecting Europe Facility (CEF) – „Łącząc Europę”. Więcej informacji o inwestycji na www.rail-baltica.pl