Dzięki systemowi WiFiX internet w pociągach PKP Intercity ma być niezawodny

Dzięki systemowi WiFiX internet w pociągach PKP Intercity ma być niezawodny

Możliwość korzystania z wydajnego i niezawodnego Internetu w trakcie podróży jest jednym z priorytetów PKP Intercity w zakresie obsługi pasażerskiej. Z początkiem roku w spółce opracowano system WiFiX, którego zadaniem jest dostarczanie informacji potrzebnych do monitorowania i sprawnej obsługi systemów Wi-Fi dostępnych dla pasażerów. Nowy system został właśnie produkcyjnie uruchomiony dla pociągów przewoźnika, a kontrolę nad nim sprawował będzie zespół IT PKP Intercity.

System WiFiX umożliwia monitorowanie funkcjonowania urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie Internetu, jak również wgląd w czasie rzeczywistym w parametry dotyczące sieci Wi-Fi bez względu na to, gdzie dany wagon czy zespół trakcyjny się znajdują. Umożliwia również dokładne określenie lokalizacji poszczególnych wagonów czy EZT i monitorowanie działania Internetu w każdym z nich. Nowy system posiada funkcje, dzięki którym m.in.: automatycznie prezentuje przypisanie wagonów do danej relacji i składu, pokazuje przebytą trasę pociągu oraz informuje, na którym jej odcinku nastąpiły problemy dotyczące np. zasięgu sieci, ponadto generuje wykresy i zestawienia wspierające szczegółową analizę danych związanych z funkcjonowaniem sieci W-Fi.

Stale dążymy do podnoszenia jakości świadczonych usług. Jednym z elementów wpływających na satysfakcję naszych pasażerów jest możliwość korzystania z urządzeń mobilnych i komputerów podłączonych do Internetu. Wprowadziliśmy autorski system monitorujący, który w połączeniu z wymienionymi i nowoczesnymi urządzeniami daje swobodę we włączaniu się do sieci i korzystaniu z niej. Cieszę się, że ta zmiana postępuje. Chcemy, by wszystkie nasze pojazdy z biegiem lat dawały możliwość podłączenia się do bezprzewodowego Internetu – mówi Tomasz Gontarz, wiceprezes zarządu PKP Intercity.

Stały nadzór nad infrastrukturą odpowiadającą za dostęp do Internetu, a także rozprowadzanie sieci Wi-Fi w wagonach i EZT były w ostatnich latach dużym wyzwaniem. Mnogość zastosowanych rozwiązań wymagała znalezienia sposobu zarówno na kontrolę urządzeń odpowiedzialnych za Internet, jak i dostępność czy funkcjonowanie usługi. PKP Intercity planuje dalszy rozwój systemu. WiFiX cały czas jest udoskonalany, stopniowo zwiększa się jego funkcjonalność. Obecnie urządzenia objęte monitoringiem zapewniające pasażerom dostęp do Internetu pracują w ponad 720 pojazdach w tym m.in. w 20 ED250 oraz 32 ED160.

Na dostępność Wi-Fi w pociągach ma wpływ wiele czynników, m.in. aktualne położenie składu względem zasięgu nadajników poszczególnych operatorów komórkowych, stan techniczny urządzeń odpowiedzialnych za dostarczanie Internetu do konkretnego składu lub wagonu, usterki po stronie dostawcy sygnału komórkowego GSM/LTE/5G czy warunki atmosferyczne. Żeby zapewnić pasażerom możliwie najlepszy dostęp do Internetu oraz jakość połączeń głosowych na pokładach, spółka PKP Intercity, jako pierwszy przewoźnik w Polsce, uruchomiła 550 mobilnych wzmacniaczy sieci operatorów telefonii komórkowej, w tym w 526 wagonach oraz po 2 w 12 EZT Flirt. Dodatkowo zakupiła i zainstalowała w pojazdach ED160 Flirt nowoczesne routery GSM/WIFI pracujące w trybie agregacji łącz kilku sieci komórkowych, co zapewni pasażerom stabilne połączenie z Internetem. System jest stale monitorowany przy pomocy autorskiego systemu, który pozwala niemal natychmiast podejmować działania w przypadku wystąpienia awarii lub monitorować utrzymanie Internetu świadczone przez podmioty zewnętrzne.

Cele postawione przez najbliższe lata to dalszy rozwój kompleksowego systemu centralnego do diagnostyki i monitorowania pokładowych systemów IT, w tym rozszerzenie go o monitoring systemów SIP, uruchomienie systemów Wi-Fi pasażerskiego na całym taborze do 2030 roku. Ponadto uruchomienie systemów wzmacniania sygnału GSM we wszystkich składach zespolonych EZT oraz uruchomienie zespołów terenowych w zakładach spółki w celu zapewnienia szybkiego i skutecznego utrzymania systemów pokładowych (SIP, SRS, WiFi). Wszystko po to, by zagwarantować najwyższą jakość świadczonych usług.