Dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim mają zostać zmodernizowane

Dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim mają zostać zmodernizowane

Zabytkowe dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim przejdą kompleksową przebudowę. Polskie Koleje Państwowe S.A. podpisały umowy na przygotowanie dokumentacji projektowej dla obu inwestycji.

Obydwa zabytkowe dworce – w Pasłęku z XX wieku oraz w Gronowie Elbląskim z II połowy XIX wieku, dziś nieczynne i wyłączone z użytkowania – zostaną przebudowane z dbałością o historyczne detale. Ich wnętrza będą funkcjonalne, dostosowane do współczesnych standardów obsługi podróżnych, a także do potrzeb wszystkich podróżnych, w tym osób z niepełnosprawnościami czy rodzin z dziećmi.

Podpisanie umowy na projekty modernizacji historycznych dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim to początek długo oczekiwanych, ale niezwykle potrzebnych inwestycji. Rozwój przewozów pasażerskich na północnym krańcu województwa warmińsko-mazurskiego oraz plany modernizacji kolejnych linii kolejowych na Mazurach wymuszają dostosowanie infrastruktury obsługi podróżnych do współczesnych wymagań. Cieszę się, że spółka PKP S.A. wychodzi naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców mniejszych miejscowości i w perspektywie 2026 r. powstaną w Pasłęku i Gronowie Elbląskim nowoczesne i dostosowane do potrzeb wszystkich pasażerów budynki dworców – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Polskie Koleje Państwowe S.A. zobowiązały się do przebudowy dworców w Pasłęku i Gronowie Elbląskim w lipcu br., gdy podpisały porozumienia z samorządami, które zobowiązały się do wynajęcia przestrzeni w budynkach. W Gronowie Elbląskim gmina zamierza wynająć przeszło 300 mkw. powierzchni dworca i planuje na nich uruchomienie m.in. świetlicy, salki terapii zajęciowej, pomieszczenia miejskiego ośrodka pomocy społecznej lub punktu obsługi mieszkańca. Z kolei w Pasłęku na ponad 500 mkw. wynajętych przez miasto znajdą się m.in. centrum usług społecznych i świetlica środowiskowa.

Dworce w Pasłęku i Gronowie Elbląskim znów będą służyć podróżnym. To bardzo ważne inwestycje dla naszego regionu. Cieszy mnie, że oba dworce będą nie tylko nowoczesne i ekologiczne, ale także dostosowane do potrzeb wszystkich podróżnych oraz że zostaną przebudowane z dbałością o ich zabytkowy charakter – mówi Andrzej Śliwka, podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Dzięki przebudowie dworce staną się bardziej przyjazne dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. Zostaną zlikwidowane bariery architektoniczne oraz wprowadzonych zostanie szereg usprawnień, w tym m.in. ścieżki prowadzące oraz toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dostęp do zajmowanych przez samorządy pomieszczeń na piętrach zapewnią windy.

W województwie warmińsko-mazurskim w ramach aktualnie realizowanego Programu Inwestycji Dworcowych modernizujemy 8 dworców – 3 z nich zostały już udostępnione podróżnym, wybudowaliśmy także od podstaw dworzec w Nidzicy. Dwa zabytkowe dworce Pasłęk i Gronowo Elbląskie nie tylko odzyskają swoje dawne piękno, dzięki czemu staną się wizytówkami miejscowości, ale również połączą w sobie obsługę podróżnych z usługami ważnymi dla mieszkańców. Należy tutaj podkreślić rolę wiceministra Andrzeja Śliwki, który zabiegał o przeprowadzenia przebudów tych dworców i jednocześnie zainteresował samorządy współpracą z PKP S.A., dzięki czemu dworce po modernizacji staną się ważnymi miejscami na mapie tych miejscowości – mówi Ireneusz Maślany, członek zarządu PKP S.A.

Zbliżająca się modernizacja obiektów stawia również na ekologię i poprawę bezpieczeństwa na dworcu oraz w jego najbliższym otoczeniu. W celu optymalizacji zużycia wody, energii elektrycznej i cieplnej zamontowany zostanie system BMS (Building Management System) zarządzający wszystkimi instalacjami i urządzeniami na dworcu. Z kolei poprzez montaż nowoczesnych systemów bezpieczeństwa – monitoringu, kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz przeciwpożarowych – zwiększy się bezpieczeństwo osób i samego budynku.

Metamorfozę przejdzie także najbliższe otoczenie dworców. W ramach prac planowana jest budowa nowych chodników i parkingów dla samochodów osobowych, a także montaż nowych elementów małej architektury oraz uporządkowanie zieleni.

Przebudowy dworców kolejowych w Pasłęku i Gronowie Elbląskim finansowane są ze środków własnych Polskich Kolei Państwowych S.A. Inwestycje podzielone zostały na dwa etapy. Za opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej zakładającej kompleksową przebudowę obiektów wraz z placem przydworcowym dla obu dworców odpowiedzialna jest firma Maple sp. z o.o. z Katowic. Następnie, po zakończeniu powyższych prac, PKP S.A. ogłoszą postępowania na wybór wykonawców robót budowlanych. Wstępnie planowany termin zakończenia obu inwestycji to 2026 rok.