Dwie oferty na wykonanie P4 pojazdów 27WEb Kolei Śląskich

Dwie oferty na wykonanie P4 pojazdów 27WEb Kolei Śląskich

Koleje Śląskie otworzyły oferty w postępowaniu na wykonanie naprawy 4 poziomu utrzymania elektrycznych zespołów trakcyjnych sześciu  pojazdów 27WEb wraz z wykonaniem prac dodatkowych.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierzał przeznaczyć 49 519 431 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Pesa Mińsk Mazowiecki  – 41 925 780,00 zł brutto
  • Public Transport Service – 47 395 836 zł brutto

W ramach zamówienia oprócz wykonania prac wynikających z obowiązującej dokumentacji systemu utrzymania, dokumentacji techniczno-ruchowej, wybrany wykonawca zrealizuje prace dodatkowe.

Koleje Śląskie zlecały doposażenie pojazdów w automatyczne lusterka wsteczne zintegrowane z pakietem okiennym (4szt./pojazd). W ramach dostosowania do obowiązujących standardów w pojazdach zamontowane będą gniazdka elektryczne do zasilania urządzeń mobilnych. Przewoźnik oczekuje montażu jednego gniazda 230V i dwóch USB na dwa miejsca siedzące przy fotelach podwójnych, jednego gniazda 230V i dwóch USB przy pojedynczych fotelach w przedziałach pasażerskich oraz dwa gniazdka zawierające gniazdo 230V i 2 gniazda USB w kabinach maszynistów.

Podczas naprawy 4 poziomu utrzymania w kabinach maszynisty wymienione będą fotele maszynisty na nowe a w oknach bocznych wszystkich kabin maszynisty wymienione na nowe wszystkie zamki, klamki, uszczelki oraz amortyzatory.

W pojazdach zamontowany będzie nowe system zliczania pasażerów, monitoringu oraz nagłaśniającego i interkomu.  Przewoźnik oczekuje również wymiany aktualnie zamontowanych monitorów LCD LCD 32” na nowe monitory LCD 24”.

Pojazdy zyskają również nowy wzór malowania.

W ramach prac, Koleje Śląskie chcą dostosować radiołączność pociągową zabudowaną w pojazdach do wymagań systemu GSM-R . Zabudowane w pojazdach radiotelefony należy poddać przeglądowi wraz z dostosowaniem do pracy dwuzakresowej VHF/GSM-R. Radiotelefony po dostosowaniu do pracy dwusystemowej muszą spełniać wymagania TSI CCS.

Jeśli wybór wykonawcy odbędzie się bez przeszkód, pierwszy pojazd zostanie przekazany do wykonania naprawy 4 poziomu utrzymania w IV kwartale 2022 r. a ostatni w IV kwartale 2023 r.