CSI Invest blisko wykonania P4 lokomotywy SU42-502

CSI Invest blisko wykonania P4 lokomotywy SU42-502

Do Podlaskiego Zakładu Polregio w Białymstoku wpłynęła jedna oferta w powtórzonym  przetargu na wykonanie poziomu utrzymania P4 lokomotywy spalinowej typu 101D o numerze SU42-502.

Na sfinansowanie zamówienia przewoźnik zamierza przeznaczyć 2 277 000 zł brutto. Jedyną ofertę w kwocie 2 255 397,85 zł brutto złożyła spółka CSI Invest.

W ramach postępowania wykonawca zobowiązuje się do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie Dokumentacji Systemu Utrzymania (DSU) i Dokumentacji technicznej pojazdu trakcyjnego, obowiązujących w spółce dla lokomotywy spalinowej typu 101D serii SU42. Dodatkowo w ramach prac dodatkowych przewoźnik oczekuje doposażenia pojazdu w przenośne sygnały (świetlne) końca pociągu oraz montaż na czołach pojazdu miejsca do ich zamontowania, wykonania i zamontowania w pojeździe pojemnika do przechowywania płóz hamulcowych wraz z wyposażeniem w płozy hamulcowe a także wyposażenie lokomotywy w monitoring zewnętrzny z funkcją rejestracji rozmów w kabinie maszynisty.

Wykonawca wykona także prace dodatkowe opcjonalne i ile komisarz odbiorczy potwierdzi potrzebę wykonania danej czynności. Zestawienie obejmuje 48 różnych czynności. Po naprawie lokomotywa zyska także nowe malowanie, które jest obecnie stosowane na pojazdach przewoźnika

Termin wykonania zamówienia wyniesie 120 dni kalendarzowych liczonych od dnia przekazania pojazdu.