Dwie oferty na wykonanie napraw P3 zachodniopomorskich Impuls-ów

Dwie oferty na wykonanie napraw P3 zachodniopomorskich Impuls-ów

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego otworzył oferty w przetargu na wykonanie przeglądu P3 dwóch pojazdów serii EN63A i ED78. Zgłosiło się dwóch wykonawców.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć 3 147 570 zł brutto, a oferty złożyli:

Newag – 4 225 050 zł brutto

Serwis Pojazdów Szynowych – 4 547 064 zł brutto

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu w zakresie odpowiadającym 3 poziomowi utrzymania dwóch pojazdów serii EN63A i ED78.

Zamawiający przewidział możliwość skorzystania z prawa opcji polegającej na możliwości rozszerzenia zakresu usług objętych przedmiotem umowy, o kolejne sztuki pojazdów:

  • do maksymalnie 17 sztuk pojazdów EZT 36WEa serii EN63A,
  • do maksymalnie 7 sztuk pojazdów EZT 31WE serii ED78,  z zastrzeżeniem, że w przypadku każdego pojazdu szynowego zakres usługi będzie obejmował obligatoryjnie przegląd w zakresie odpowiadającym 3 Poziomowi Utrzymania Pojazdów Kolejowych, a prace dodatkowe tj. wymiana kompletu kół monoblokowych oraz przegląd kompletu zespołów napędowych (dla pojazdów EN63A) i przegląd silników trakcyjnych (dla pojazdów ED78), będą traktowane wariantowo, w zależności od potrzeb zamawiającego.

Urząd oczekuje, że termin realizacji zamówienia podstawowego wyniesie do 150 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy.