22 wielkopolskie pociągi Elf przejdą na P4 do Mińska Mazowieckiego

22 wielkopolskie pociągi Elf przejdą na P4 do Mińska Mazowieckiego

Wszystkie 22 elektryczne zespoły trakcyjne Elf, które trafiły na wielkopolskie tory w latach 2012 – 2014 przejdą w ciągu najbliższych dwóch lat wymaganą zapisami dokumentacji technicznej naprawę rewizyjną. W specjalistycznym języku to „czynności czwartego poziomu utrzymania (P4)”. Zadanie to wykona wyłoniona w przetargu firma Pesa Mińsk Mazowiecki. Wartość umowy to 115 mln zł.

Wicemarszałek Wojciech Jankowiak podkreślił, że wartość naprawy – 115 milionów złotych – to znaczne obciążenie dla budżetu województwa.

Kolejnym wyzwaniem jest fakt, że poddawane naprawie pociągi będą sukcesywnie wyłączane z eksploatacji. Jeden skład będzie remontowany przez minimum trzy miesiące. Na ten czas będziemy musieli znaleźć rozwiązania zastępcze. Jednak po przeprowadzeniu prac pociągi będą dobrze służyć pasażerom w Wielkopolsce przez następne pięć lat – poinformował Wojciech Jankowiak.

Pociągi, o których mowa, są własnością Województwa Wielkopolskiego, na co dzień stanowiąc podstawę taboru naszej, samorządowej spółki Koleje Wielkopolskie. To już druga naprawa rewizyjna elektrycznych zespołów trakcyjnych serii EN76, czyli popularnych Elfów. Trzeba ją przeprowadzać co pięć lat. Pierwszy raz miało to miejsce w latach 2018-2020. Wtedy też odpowiadała za to Pesa Mińsk Mazowiecki.

Jesteśmy podmiotem z grupy Pesa Bydgoszcz, czyli producenta Elfów. Mamy zatem, oprócz niezbędnych dokumentów, także niezbędne doświadczenie w przeprowadzaniu tego rodzaju prac. Będziemy się starali skrócić czas naprawy, by pojazdy trafiły ponownie do Wielkopolski jak najszybciej – zaznaczył Jacek Bilski, Prezes Zarządu spółki Pesa Mińsk Mazowiecki : 

Zakres prac objętych umową obejmuje przegląd, naprawę lub wymianę przewidzianych w dokumentacji podzespołów i zespołów wraz z ich częściowym demontażem z pojazdu kolejowego oraz naprawę lub wymianę elementów zużytych bądź uszkodzonych.

Nastąpi wymiana kompletu tarcz hamulcowych na fabrycznie nowe, wymienione zostaną także kamery wraz z rejestratorami systemu monitoringu, zmiany dotyczyć będą także wewnętrznych tablic systemu informacji pasażerskiej. Ponadto wdrożony będzie tryb odstawy pojazdu „ECO ODSTAWA”, umożliwiający minimalizację zużycia energii przez pojazd na postoju oraz pracę niezbędnych układów i systemów pojazdu. Wymienione zostaną uszkodzone lub wyeksploatowane elementów reflektorów, fotele maszynisty przejdą gruntowną naprawę. Wszystkie łożyska i uszczelnienia przekładni osiowych oraz amortyzatory we wszystkich wózkach będą wymienione na fabrycznie nowe.

Obecnie Województwo Wielkopolskie jest właścicielem 74 pociągów wykorzystywanych w ruchu regionalnym.