Dwie oferty na przewóz węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie

Dwie oferty na przewóz węgla na potrzeby TAURON Wytwarzanie

Spółka TAURON Wytwarzanie otworzyła oferty w postępowaniu na wykonanie usługi transportu kolejowego węgla. Zgłosiło się dwóch przewoźników.

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 59 812 885,26 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • DB Cargo Polska – 76 133 679 zł brutto
  • PKP Cargo – 75 876 363 zł brutto

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportu kolejowego węgla w wielkości od 400 000 do 700 000 ton z bocznic Polskiej Grupy Górniczej, z kierunku portów morskich, terminala przeładunkowego i innych dostawców do następujących oddziałów:

  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia III,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Jaworzno III w Jaworznie Elektrownia II,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łaziska w Łaziskach Górnych,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Łagisza w Będzinie,
  • TAURON Wytwarzanie – Oddział Elektrownia Siersza w Trzebini.

Przedmiot umowy ma zostać wykonany w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia kontraktu.

O wyborze wykonawcy zdecyduje cena.