Dwa składy EN57AKM pomogą Kolejom Śląskim

Dwa składy EN57AKM pomogą Kolejom Śląskim

Koleje Śląskie wydzierżawiły od Kolei Mazowieckich dwa składy EN57AKM. Jak się dowiedzieliśmy jednostki mają obsługiwać połączenia między Bytomiem a Gliwicami.

Jak poinformowała nas Donata Nowakowska Dyrektor Biura Rzecznika Prasowego, Koleje Mazowieckie wydzierżawił Kolejom Śląskim dwa pojazdy serii EN57AKM o numerach 1564 i 1572 na okres do końca czerwca tego roku, z możliwością wydłużenia do końca roku.

Nie przewidujemy wydzierżawienia większej liczby pojazdów – dodała Nowakowska.

Zamówienie zostało udzielone w trybie z wolnej ręki. Jak tłumaczy śląski przewoźnik, spółka zobowiązana jest do przeprowadzenia planowych wyłączeń elektrycznych zespołów trakcyjnych.

Spółka podjęła działania w celu zwiększenia liczby posiadanych pojazdów i ogłosiliśmy postępowanie na dzierżawę 4 szt. pojazdów, które zostało unieważnione z przyczyn niezależnych od nas, ponadto uszkodzeniu uległy pojazdy EN75-004 oraz 21WEa – 009, które mogą wrócić do eksploatacji po usunięciu usterki dopiero w kwietniu 2023 r. – tłumaczą Koleje Śląskie.

Przewoźnik przewiduje, że w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. może zaistnieć konieczność nieplanowego wyłączenia z eksploatacji ok. 5 szt. elektrycznych zespołów trakcyjnych ELF 2.

Wynikać to będzie z konieczności wymiany na tych pojazdach kół monoblokowych z uwagi na ich wcześniejsze niż gwarantował producent zużycie – dodają Koleje Śląskie.

W celu zapewnienia ciągłości procesu przewozowego podjęto działania rynkowe w zakresie wydzierżawienia pojazdów od Kolei Mazowieckich.

Za dzierżawę dwóch jednostek, Koleje Śląskie zapłacą 1,8 mln zł netto.