Duże zlecenie dla Serwisu Pojazdów Szynowych od Kolei Dolnośląskich

Duże zlecenie dla Serwisu Pojazdów Szynowych od Kolei Dolnośląskich

Koleje Dolnośląskie podpisały trzy umowy na wymianę kół monoblokowych w zestawach kołowych pojazdów przewoźnika. Prace wykona Serwis Pojazdów Szynowych.

Na sfinansowanie zamówienia dolnośląski przewoźnik zamierzał początkowo przeznaczyć 22 690 917,00 zł brutto. Postępowanie było podzielone na trzy zadanie.

Zadanie nr 1 dotyczyło wymiany kół monoblokowych w zestawach kołowych pojazdów spalinowych SA106 lub SA135 lub SA132 lub SA13 4wraz z pracami dodatkowymi. Zadanie nr 2 obejmowało prace przy elektrycznych zespołów trakcyjnych 45WE i 31WE, a zadanie nr 3 dotyczyło wymiana kół monoblokowych w pojazdach 31WE i 36 WEa.

Pod koniec grudnia 2022 r. Koleje Dolnośląskie wybrały najkorzystniejsze oferty, a w połowie stycznia przewoźnik podpisał ze spółką Serwis Pojazdów Szynowych trzy umowy o łącznej wartości 23 520 060 zł brutto, w tym

  • za zadanie nr 1 – 5 996 250 zł brutto
  • za zadanie nr 2 – 14 681 280 zł brutto
  • za zadanie nr 3 – 2 842 530 zł brutto

Przewoźnik oczekiwał udzielenia gwarancji jakości na wykonane prace oraz zespoły, podzespoły i części poddane czynnościom przeglądowo-naprawczym na okres 24 miesięcy. Gwarancja nie dotyczy naturalnego zużycia kół, z zastrzeżeniem, że zastosowane koła nie będą wymagały reprofilacji na skutek utraty parametrów geometrycznych do przebiegu 150 000 km od wymiany.

Przedmiot umowy w pełnym zakresie ma zostać wykonany w terminie do 36 miesięcy z uwzględnieniem terminu, że wykonawca wykona prace na każdym pojeździe spalinowym w terminie do 10 dni roboczych liczonych od dnia przekazania wykonawcy pojazdu przez zamawiającego oraz 15 dni roboczych przy pojazdach elektrycznych.