Duże zainteresowanie wykonaniem aplikacji do sprzedaży biletów Kolei Mazowieckich

Duże zainteresowanie wykonaniem aplikacji do sprzedaży biletów Kolei Mazowieckich

Koleje Mazowieckie otworzyły oferty w przetargu na wykonanie systemu informatycznego do sprzedaży biletów za pośrednictwem aplikacji mobilnej. Zgłosiło się 10 podmiotów.

Jak poinformowała Donata Nowakowska rzecznik Kolei Mazowieckich, kwoty zaoferowane przez firmy to przedział między 451 200 zł netto a 3 850 000 zł netto. Spółka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 890 000 zł netto.

Wiemy także, że nowy system nie będzie posiadał funkcji zakupu biletów z wyznaczonym miejscem

– Spółka nie prowadzi sprzedaży biletów z rezerwacją miejsc, w związku z czym nie przewidziano takiej funkcjonalności. W przypadku wprowadzenia takiej sprzedaży aplikacja będzie wymagała modyfikacji – dodaje Nowakowska.

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz wdrożenie systemu informatycznego do sprzedaży biletów przez Koleje Mazowieckie za pośrednictwem aplikacji mobilnej, udzielenie licencji bezterminowej i przekazanie kodów źródłowych oraz obsługa, utrzymanie i integracja z systemami przewoźnika oraz obsługa płatności bezgotówkowych w aplikacji mobilnej.

Koleje Mazowieckie wymagają aby zamówienie zostało zrealizowane w ciągu 5 miesięcy w zakresie dostarczenia aplikacji mobilnej, licząc od dnia podpisania umowy oraz 24 miesiące licząc od dnia produkcyjnego uruchomienia aplikacji mobilnej w zakresie jej utrzymania serwisowania i administrowania serwerem.