Dodatkowe pociągi PKP IC na stacji Ostrów Wlkp? Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

Dodatkowe pociągi PKP IC na stacji Ostrów Wlkp? Jest stanowisko Ministerstwa Infrastruktury

W styczniu posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie modyfikacji kursowania pociągów PKP Intercity w celu polepszenia oferty kolejowej w Ostrowie Wielkopolskim. Właśnie poznaliśmy stanowisko resortu w tej sprawie.

W interpelacji poselskiej Paulina Matysiak informowała, że zwrócili się do niej mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego z prośbą o wsparcie w ich działaniach na rzecz polepszenia oferty kolejowej w regionie.

Sprawa dotyczy pociągów: IC „Włókniarz” (nr 18109), IC „Włókniarz” (nr 81108), IC „Cegielski” (nr 7320), IC „Cegielski” (nr 3720), IC „Koziołek” (nr 72102) oraz IC „Koziołek” (nr 27102), które omijają Ostrów Wlkp. korzystając z łącznicy (LK 811).

Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury na wstępie wyjaśnił, że dalekobieżna siatka połączeń na rok 2023/2024 została uzgodniona a rozkład jazdy pociągów został zarządzony i na tym etapie nie ma możliwości dokonania postulowanych zmian.

Na etapie konstrukcji Rocznego Rozkładu Jazdy ustalane są relacje i trasy połączeń dalekobieżnych, brany jest pod uwagę szereg czynników mających wpływ na kształt oferty przewozowej na dany rok, jak np. prowadzone na sieci kolejowej prace inwestycyjne oraz  dążenie do zachowania stabilności oferty dla całej sieci, a także możliwości operacyjne przewoźnika, stan i dostępność taboru – tłumaczy Malepszak.

Przedstawiciel resorty infrastruktury zwrócił uwagę, że zmiana trasy wskazanych pociągów oznacza wydłużenie czasu przejazdu pociągów w ich zasadniczych relacjach poprzez konieczność dodatkowych manewrów, tj. zmiany czoła na stacji Ostrów Wlkp.

Do obsługi stacji Ostrów Wlkp. zaplanowano 13 par pociągów w obecnym rocznym rozkładzie jazdy. Jest to więcej niż dla sąsiednich stacji, tj. Pleszew, Jarocin, Środa Wlkp. czy Kalisz. Postulowane zmiany spowodowałby lawinowe zmiany następcze dla całej sieci połączeń. Powyższe wynika ze specyfiki transportu kolejowego, przecinania się linii kolejowych oraz obecności na torach innych przewoźników, których rozkład również musiałby ulec zmianie – zaznaczył wiceminister infrastruktury odpowiedzialny za kolej.

Dodał jednocześnie, że wszelkie sygnały przekazywane do Ministerstwa Infrastruktury są rozpatrywane w sposób indywidualny, a zawarte w nich uwagi stanowią źródło do polepszania jakości podróżowania transportem kolejowym.

Obecnie RJ 2024/2025 jest przedmiotem analizy i przedstawione propozycje zostaną rozważone – podsumował Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.