DB pomoże Kolejom Ukraińskim w odbudowie

DB pomoże Kolejom Ukraińskim w odbudowie

Richard Lutz, dyrektor generalny  DB oraz Ołeksandr Kamyszyn, dyrektor generalny Kolei Ukraińskich podpisali memorandum w sprawie długoterminowej pomocy i wsparcia w międzynarodowym transporcie towarowym.

Kontrakt zapewnia UZ pomoc w odbudowie powojennej, obejmuje współpracę w zakresie rozbudowy korytarzy towarowych i przepustowości terminali oraz szerokie doradztwo we wprowadzaniu europejskich standardów eksploatacji i zarządzania koleją.

– Z największym szacunkiem śledzimy, jak nasi ukraińscy koledzy rzetelnie i odważnie wykonują swoją pracę w warunkach wojennych.Dla milionów ludzi kolej jest jedynym środkiem transportu, dla gospodarki najważniejszą kołem ratunkowym.Sprawna linia kolejowa jest niezbędna do odbudowy kraju.Dlatego my jako DB, a także z całą europejską rodziną kolejową, stoimy mocno po stronie kolei ukraińskich.Towarzyszenie UZ jako partner w dobrej przyszłości jest dla nas zarówno zaszczytem, ​​jak i obowiązkiem – powiedział dr Richard Lutz, Dyrektor generalny DB.

– Adaptacja europejskiego systemu kolejowego do nowych możliwości jest priorytetem na drodze do uniknięcia uzależnienia od szkodliwych wpływów Rosji.Jestem przekonany, że współpraca DB i Ukrzaliznytsia może przynieść duże obopólne korzyści w celu zwiększenia ruchu towarowego i eksportu zboża do Europy.DB ma tutaj niezaprzeczalną wiedzę fachową.Jestem przekonany, że nasza współpraca może przynieść cenne rezultaty.Profesjonalizm i konsekwencja DB, pomnożone przez odwagę i motywację Ukrzaliznyzji, to potężna synergia, która może dać Europie i Europejczykom nową odporność i doprowadzić do większej liczby przesunięć na kolej.dziękuję drLutzowi i pracownikom DB za wsparcie Ukrainy – dodał Ołeksandr Kamyszyn, dyrektor generalny Ukrzaliznycia.

– Byłem głęboko poruszony niesamowitą odwagą i wytrwałością, z jaką ukraińscy kolejarze wraz ze swoimi kolegami w całej Europie zapewnili bezpieczeństwo niezliczonym ludziom i utrzymywali zaopatrzenie swojego kraju. Jedno jest dla mnie jasne: Ukraina nadal będzie otrzymywać wszelkie wsparcie, jakie możemy zaoferować. Taka długoterminowa współpraca cywilna, która wzmacnia kraj w tej kluczowej fazie wojny i poza nią, jest ważnym elementem budulcowym – powiedział dr. Volker Wissing, minister transportu Niemiec.

 

DB i UZ współpracowały już przed rosyjską wojną agresywną, aby zmodernizować i zreformować koleje ukraińskie. Nowe partnerstwo ma na celu usprawnienie kolejowego transportu towarowego – a tutaj w szczególności transportu rolniczego. Eksperci DB Cargo pomogą w tworzeniu nowych korytarzy towarowych i terminali do obsługi między szerokotorami a normalnotorami lub modernizacji istniejących.

Już teraz można kierować się do niektórych większych węzłów towarowych w zachodniej sieci kolejowej Ukrainy z wagonami o standardowej szerokości toru europejskiego. To znacznie przyspiesza transporty. W celu zwiększenia eksportu zboża do Unii Europejskiej badane jest wykorzystanie ukraińskich wagonów zbożowych. Odpowiednie wagony samowyładowcze mogą pomieścić znacznie większe ilości niż kontenery. Przede wszystkim krajowe firmy DB Cargo w Polsce i Rumunii już teraz przewożą tu duże ilości zboża siecią kolejową w pobliżu granicy, pomagając w ten sposób odciążyć wciąż trudną drogę morską z Ukrainy.

DB będzie nadal pomagać w tworzeniu struktur korporacyjnych w UZ, które są między innymi warunkiem uzyskania pomocy finansowej na odbudowę. Planowana jest również dostawa części zamiennych. Dostawa jest również sprawdzana pod kątem materiału wagonu; jednakże wymagana jest tutaj złożona konwersja do szerokości toru.

DB udostępnił już kolegom z Ukrainy odzież ochronną o wartości około 500 000 euro. Już na lipcowym spotkaniu europejskiego stowarzyszenia kolejowego CER w Wiedniu koleje zobowiązały się do udzielenia pomocy nadzwyczajnej i zaapelowały o wystarczające finansowanie planu „Odbudowa Ukrainy”.