DB Cargo Polska i PKP Cargo chcą wozić węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

DB Cargo Polska i PKP Cargo chcą wozić węgiel dla Enea Elektrownia Połaniec

Enea Elektrownia Połaniec otworzyła oferty w postępowanie na wykonanie usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia Połaniec.

Przedmiotem zamówienia został podzielony na dwie części. Obie części dotyczą wykonania usługi przewozu transportem kolejowym węgla energetycznego z kierunku śląskiego dla Enea Elektrownia w ilości po 500 000 ton.

Na sfinansowanie zamówienia spółka chciała przeznaczyć po 39 360 000 zł brutto.

Oferty złożyli

Zadanie nr 1:

  • DB Cargo Polska –  38 868 000 zł brutto
  • PKP Cargo – 37 736 400 zł brutto

Zadanie nr 2

  • PKP Cargo – 37 736 400 zł brutto

Zamawiający zastrzega, że łączna ilość węgla energetycznego przeznaczona do przewozu może wynieść od 400 000 ton do 500 000 ton.

Przedmiot postępowania realizowany będzie w okresie 12 miesięcy od daty zawarcia umowy w przewidywanym okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 stycznia 2024 r.

W celu wyboru najkorzystniejszej oferty do realizacji zamówień jednostkowych zostaną przeprowadzone aukcje elektroniczne.

Kilka dni temu Enea Elektrownia Połaniec ogłosiła kolejne postępowanie na przewóz transportem kolejowym do 1 000 000 ton węgla energetycznego w okresie 12 miesięcy w ramach umów ramowych. Oferty można składać do 21 lutego 2023 r.