DB Cargo podwaja transporty węgla

DB Cargo podwaja transporty węgla

Jesienią 2022 r. reaktywowano kilka rezerwowych elektrowni węglowych w całych Niemczech. Tak więc, po wstrzymaniu dostaw gazu z Rosji, dostawy energii w zimie powinny być zabezpieczone. Ten plan zadziałał, a DB Cargo wniósł do niego znaczący wkład.

Od października 2022 r. niemiecki przewoźnik DB Cargo dostarczył około 15 elektrowni węglowych w Niemczech łącznie trzy miliony ton węgla kamiennego. Do tego zadania spółka zmodernizowała i reaktywowała ponad 1000 węglarek. Transportują one średnio 000 30 ton węgla dziennie z portów morskich Morza Północnego do elektrowni – dwa razy więcej niż zwykle. Węgiel jest przeładowywany głównie na tory w portach w Rotterdamie i Amsterdamie, główne szlaki prowadzą następnie do Saary i południowych Niemiec. Korzystają również z „korytarzy energetycznych”, które ze względu na ich duże znaczenie dają im pierwszeństwo na kolei.

DB Cargo wywiązało się z zadania – tej zimy kolejowy transport towarowy udowodnił swoją przydatność i niezawodność dla naszych dostaw energii. Ponieważ szybko iz dużym zaangażowaniem podwoiliśmy zwykłe wolumeny transportowe w ciągu kilku tygodni. Żaden inny rodzaj transportu, żadna kolej towarowa nie jest w stanie tego zrobić na taką skalę powiedział dr hab. Sigrid Nikutta, członek zarządu DB ds. transportu towarowego i dyrektor generalny DB Cargo AG.

Elektrownie są obecnie nadal zaopatrywane w węgiel kamienny zgodnie z zapotrzebowaniem. Zdaniem ekspertów prawdopodobieństwo, że w dalszej części roku konieczne będzie również wykorzystanie elektrowni węglowych, jest bardzo duże ze względu na obecną sytuację na rynku energii.