Czy dojdzie do strajku generalnego w Polregio?

Czy dojdzie do strajku generalnego w Polregio?

Bez porozumienia zakończyło się kolejne spotkanie związków zawodowych z przedstawicielami zarządu przewoźnika. Czy w Polregio dojdzie do strajku generalnego?

Jak poinformował Związek Zawodowy Maszynistów Kolejowych w Polsce bez jakiegokolwiek progresu zakończyło się, mimo zawieszonej akcji protestacyjnej, kolejne spotkanie mediacyjne przedstawicieli związków zawodowych z zarządu Polregio.

– Jeśli taki stan rzeczy nie zmieni się do 31 marca, podjęta zostanie decyzja o strajku generalnym w spółce – informuje ZZM.

Głos ARP w kwestii podwyżek

Stanowisko w sprawie wzrostu wynagrodzeń dla pracowników wystosowała Agencja Rozwoju Przemysł, jeden z akcjonariuszy przewoźnika. Jak czytamy w dokumencie, ARP stoi na stanowisku, że pracownicy Polregio zasługują na adekwatne do ich wysiłku wynagrodzenia oraz podwyżki.

– Niestety, ARP do 2025 r. nie może dokapitalizować Polregio, gdyż oznacza to ryzyko uznania takiego wsparcia przez Komisję Europejską za niedozwoloną pomoc publiczną. Dlatego, zgodnie a naszą wiedzą Polregio konsekwentnie prowadzi rozmowy z Marszałkami województw na temat uwzględnienia podwyżek dla pracowników w planach finansowych województw – napisano.

Agencja poinformowała, że przewoźnik organizuje spotkanie z Marszałkami województw z planowanym udziałem strony społecznej.

–  Mamy nadzieję, ze spotkanie takie odbędzie się w najbliższym czasie i będzie platformą do wypracowania konstruktywnych i satysfakcjonujących rozwiązań dla obu stron – czytamy w dokumencie.

W przesłanym do przedstawicieli 10 organizacji związkowych piśmie Agencja Rozwoju Przemysłu prosi o kredyt zaufania i wyrozumiałość dla Polregio.

– Spełnienie postulatów płacowych jest procesem czasochłonnym i wymagającym  skomplikowanych negocjacji z samorządami wojewódzkimi. Wierzymy, że osiągniecie porozumienia jest tylko kwestią czasu, z naszej strony będziemy wspierać Zarząd Polregio w wypracowaniu kompromisu – napisano.

Przypomnijmy, że związki zawodowe oczekują wzrostu wynagrodzeń dla pracowników w wysokości 700 zł w wynagrodzeniu zasadniczym od 1 grudnia 2021 r.