Cztery oferty na P4 dziewięciu 35WE SKM Warszawa

Cztery oferty na P4 dziewięciu 35WE SKM Warszawa

SKM Warszawa otworzyła oferty w postępowaniu na wykonanie usługi przeglądu P4, czwartego poziomu utrzymania, dziewięciu pojazdów EZT 35WE wraz z pracami dodatkowymi planowymi oraz pracami dodatkowymi pozaplanowymi.

Na realizację zamówienia stołeczny przewoźnik zamierzał przeznaczyć 77 987 338,20 zł brutto, w tym: 68 007 438,00 zł brutto na zamówienie podstawowe oraz 9 979 900,20 zł brutto w przypadku skorzystania z prawa opcji.

Oferty złożyli:

WykonawcaCena za zakres
podstawowy
Cena za zakres
opcjonalny
Termin realizacji
usługi
Newag54 243 000,00 zł6 517 511,70 zł64 dni
Public Transport Service45 309 510,00 zł4 547 499,78 zł64 dni
Serwis Pojazdów Szynowych54 243 000,00 zł5 189 455,00 zł69 dni
Pesa Mińsk Mazowiecki46 217 250,00 zł6 783 573,00 zł69 dni

Z przedstawionych danych wynika, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Public Transport Service.

O wyborze wykonawcy zdecydują trzy kryteria, cena za zakres podstawowy – 65 pkt, cena za zakres opcjonalny – 15 pkt oraz termin realizacji usługi – 20 pkt.

Przewoźnik oczekuje, aby wykonawca udzielił gwarancji jakości na każdy pojazd na okres 24 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego danego pojazdu.

W ramach obsługi P4 SKM Warszawa oczekuje m.in. aby wykonane były wszelkie legalizacje urządzeń poddozorowych oraz związanych z bezpieczeństwem, oraz zostać zachowane (w razie konieczności odnowione) oznakowanie zespołów poddozorowych (np. zbiorników ciśnieniowych) a przed odbiorem końcowym, aby każdy pojazd kompleksowo został umyty.

Przewoźnik wymagał także modernizacji lub wymiany kompletu radiotelefonów do pracy w standardzie GSM-R, wraz z montażem anten GSM-R, przeprowadzenie procesu certyfikacji pojazdu w celu uzyskania nowego dopuszczenia do eksploatacji typu pojazdu kolejowego bez ograniczeń.

W pulpitach maszynisty należy zamontować czytnik dotykowy kart dostępowych typu MIFARE w standardzie Warszawskiej Karty Miejskiej (legitymacja pracownicza Zamawiającego), zapewniającego aktywację/dezaktywację pulpitu maszynisty oraz rejestrację tego faktu w rejestratorze zdarzeń umożliwiając w sposób jednoznaczny określenie użytej karty.

Lista przewidzianych prac dodatkowych pozaplanowych obejmuje blisko 50 czynności. Przewoźnik myśli np. o wymianie osi tocznej zestawu kołowego, wymianie szyb czy tavlic LCD 38”.