Czechy: testy systemu ETCS zakończyły się sukcesem

Czechy: testy systemu ETCS zakończyły się sukcesem

Intensywne testy lokomotyw elektrycznych wyposażonych w ETCS zostały pomyślnie przeprowadzone w Centrum Testowym Velim Instytutu Kolejnictwa. Są to lokomotywy serii 163 i 363 produkowane w zakładach Škoda, które obecnie obsługują przewoźnika towarowego ČD Cargo.

– Uważamy, że wdrożenie ETCS na czeskich kolejach jest jednym z najważniejszych projektów w tej dziedzinie na najbliższe lata ” – podkreśla Tomáš Businský, dyrektor działu infrastruktury ČD – Telematika. -To projekt, który znacząco przyczynia się do dalszej liberalizacji europejskiego transportu kolejowego, ponieważ pojazdy wyposażone w ten system będą mogły poruszać się po Europie praktycznie bez ograniczeń  – dodaje Businský.

– Droga do bezpieczniejszego transportu kolejowego prowadzi dziś wyraźnie przez ERTMS z dwoma podstawowymi filarami – ETCS i GSM-R. Temat stał się jeszcze bardziej aktualny po niedawnej serii poważnych wypadków – komentuje Tomáš Tóth, dyrektor generalny ČD Cargo , na temat jednego z powodów wprowadzenia ETCS.

Tóth dodaje, że prace nad wdrożeniem europejskiego systemu sterowania pociągami na infrastrukturze trwają od kilku lat. Teraz kolej na przewoźników.

– Do końca 2024 roku ČD Cargo musi mieć około 350 pojazdów trakcyjnych wyposażonych w jednostki mobilne. Oprócz nowych lokomotyw, które są wyposażone w urządzenia ETCS od producenta, musimy wyposażyć inne pojazdy w długoterminową perspektywę eksploatacji. Wdrożone testy to dla nas kolejny kamień milowy i cieszę się, że pomimo niekorzystnej sytuacji jesteśmy w stanie dotrzymać ustalonego harmonogramu – dodaje dyrektor generalny ČD Cargo