CTL Logistics podsumował wypadkowości po III kwartale 2020 r.

CTL Logistics podsumował wypadkowości po III kwartale 2020 r.

Grupa CTL Logistics podsumowała wypadkowości za okres styczeń – wrzesień 2020. W tym czasie nie wydarzył się żaden wypadek zawiniony przez pracowników czy tabor CTL Logistics przy pracy przewozowej wynoszącej 2 mln 442 tys. pockm.

Wskaźnik bezpieczeństwa wypadków ogółem po III kwartale to 6,11 czyli jeden wypadek co 611 tys. pockm. W analogicznym okresie 2019 r. wypadek zdarzył się co 347 tys. pockm.

Wskaźnik bezpieczeństwa incydentów zawinionych to 2,03 czyli jeden incydent zawiniony na 203 tys. wykonanych pockm. W analogicznym okresie 2019 wskaźnik ten wyniosł 1,73 czyli jeden incydent zawiniony na 173 tys. wykonanych pockm.

Wskaźnik bezpieczeństwa wypadków zawinionych na bocznicach CTL Logistics to 4,04 czyli jeden wypadek zawiniony na ponad 4mln wykonanych ton. W 2019 był to 2,99 czyli jeden wypadek zawiniony na 2,99 mln wykonanych ton.

– Dziękuję bardzo całemu zespołowi Grupy CTL za codzienne działania, które prowadzą nas do coraz bezpieczniejszej pracy w CTL, ale też za dokładanie naszej cegiełki na rzecz poprawy bezpieczeństwa na kolei w Polsce – powiedział Andrzej Pawłowski, Członek Zarządu Grupy CTL, Dyrektor ds. Operacji i Eksploatacji

– Szczególne podziękowania dla naszych manewrowych, ustawiaczy, rewidentów oraz maszynistów za działania na pierwszym froncie. Uwaga na manewrach, skrupulatne próby hamulca oraz doświadczenie mechaników wpływają na coraz lepsze wyniki – dodał Marcin Janicki, Kierownik Działu Bezpieczeństwa Przewozów w CTL Logistics.