Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 8 listopada 2020 r.

Zmiana rozkładu jazdy pociągów Kolei Małopolskich od 8 listopada 2020 r.

W związku z pracami modernizacyjnymi na terenie krakowskiego węzła kolejowego prowadzonymi przez zarządcę infrastruktury – PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., od 8 listopada 2020 r. nastąpi zmiana rozkładu jazdy pociągów. Będzie to ostatnia korekta w ramach rozkładu jazdy 2019/20.

ROZPOCZĘCIE PRAC NA AL. 29 LISTOPADA W KRAKOWIE – UTRUDNIENIA NA TRASIE SKA2

W związku z rozpoczęciem prac przy rozbudowie Al. 29 listopada w Krakowie, od ul. Opolskiej do granic miasta Krakowa, polegających m.in. na poszerzeniu ulicy do dwóch pasów ruchu w każdą stronę, konieczna będzie przebudowa wiaduktów kolejowych na liniach kolejowych nr 8 i 95 przecinających modernizowany odcinek drogi. W efekcie na odcinku pomiędzy stacjami Kraków Główny i Kraków Batowice ruch pociągów przez najbliższe kilkanaście miesięcy będzie prowadzony w obu kierunkach po jednym czynnym torze. Ograniczenia te mogą skutkować nieznacznym wydłużeniem czasu przejazdu pociągów kursujących na trasie SKA2 ze względu na ograniczenia prędkości w pobliżu miejsca robót oraz konieczność wprowadzenia dłuższych postojów na stacjach pośrednich na potrzeby mijania się pociągów.

DODATKOWE ZMIANY NA TRASIE SKA2 W DNIACH 25-27 LISTOPADA

W dniach 25-27 listopada 2020 r. pociągi będą kursować według zmienionego rozkładu jazdy z powodu wymiany urządzeń sterowania ruchem kolejowym na odcinku Niedźwiedź – Zastów. Z tego względu rozkład jazdy pociągów SKA2 na te dni został ujęty w osobnych tabelach. Część pociągów będzie w tym okresie kursować w nieco wcześniejszych godzinach, w związku z czym prosimy o uważne sprawdzanie rozkładu jazdy.

SKIEROWANIE CZĘŚCI KURSÓW SKA3 DROGĄ OKRĘŻNĄ ORAZ DO STACJI KRAKÓW OLSZA

Ze względu na kolejne fazy przebudowy stacji Kraków Płaszów i trwającą modernizację szlaku kolejowego Kraków Główny – Kraków Płaszów, zmianie ulegnie trasa niektórych pociągów SKA3:

2 kursy na odcinku Kraków Główny – Podłęże będą kursować drogą okrężną przez Kraków Nową Hutę z obsługą podróżnych na przystankach Kraków Batowice, Kraków Lubocza oraz Kraków Nowa Huta.
Za jadące drogą okrężnie kursy dodatkowo zostanie wprowadzona zastępcza komunikacja autobusowa na odcinku Kraków Główny – Podłęże obsługująca stacje i przystanki pomijane przez pociąg (Węgrzce Wielkie, Kokotów, Kraków Bieżanów, Kraków Prokocim, Kraków Płaszów oraz Kraków Zabłocie). Autobusy będą na stacji Podłęże skomunikowane z pociągami.

2 kursy skończą, a 1 kurs rozpocznie bieg na stacji Kraków Olsza. Dojazd do stacji Kraków Główny możliwy będzie dzięki honorowaniu biletów w Komunikacji Miejskiej w Krakowie.

KONTYNUACJA PRZERWY W RUCHU NA ODCINKU:

Przez cały okres obowiązywania zmienionego rozkładu jazdy, w dni robocze kontynuowane będą prace budowlane wymuszające wprowadzenie przez zarządcę infrastruktury przerwy w ruchu pomiędzy Krakowem Głównym a Podłężem w godzinach 9:45-14:20.

Podobnie jak w poprzednich rozkładach jazdy, zmiany w kursowaniu dotyczyć będą pociągów SKA1 i SKA3. W przypadku połączeń SKA1 oznaczać to będzie zastąpienie kursów realizowanych pociągami przez honorowanie biletów w pojazdach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Z kolei dla połączeń SKA3 na odcinku Podłęże – Kraków Główny uruchomiona zostanie zastępcza komunikacja autobusowa, która zapewni dojazd do wszystkich stacji i przystanków pośrednich na odcinku objętym wstrzymaniem ruchu pociągów.

Szczegółowe informacje o zmianach zostały zawarte w tabelach rozkładu jazdy, w ulotce oraz w gablotach ogłoszeń na stacjach i przystankach.

MOŻLIWE UTRUDNIENIA

Pomimo dokładania wszelkich starań dla prowadzenia ruchu pociągów zgodnie z rozkładem jazdy, prowadzona przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. modernizacja linii kolejowych może powodować opóźnienia pociągów m.in. ze względu na prowadzenie ruchu po jednym torze, a także możliwe usterki urządzeń sterowania ruchem lub rozjazdów, na które Koleje Małopolskie sp. z o.o. jako przewoźnik nie ma wpływu.

Za wszelkie niedogodności, z którymi mogą się Państwo spotkać podczas podróży w związku z prowadzoną modernizacją uprzejmie przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość. Skargi, wnioski i reklamacje dotyczące realizacji przejazdu pociągów uruchamianych przez Koleje Małopolskie sp. z o.o. prosimy przekazywać na adres e-mail: [email protected].

ROZKŁADY JAZDY OBOWIĄZUJĄCE OD 08.11.2020 r.:

– SKA1 Wieliczka Rynek-Kopalnia – Kraków Główny – Kraków Lotnisko (obowiązuje w okresie 08.11.2020 – 12.12.2020)

– SKA2 Kraków Główny – Sędziszów (obowiązuje w okresie 08.11.2020 – 12.12.2020 opróćz 25-27.11.2020)

– SKA2 Kraków Główny – Sędziszów (obowiązuje w okresie 25-27.11.2020)

– SKA3 Kraków Główny – Tarnów (obowiązuje w okresie 08.11.2020 – 12.12.2020)

– Kraków Główny – Tarnów – Nowy Sącz – Krynica-Zdrój (obowiązuje w okresie 08.11.2020 – 12.12.2020)

– (Kraków Główny / Nowy Sącz) – Stróże – Jasło (obowiązuje w okresie 08.11.2020 – 12.12.2020)

Informacja o miejscach zatrzymania zastępczej komunikacji autobusowej