Compremum rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

Compremum rozpoczyna współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

Innowacyjne rozwiązania technologiczne wspomagające transport drogowy i kolejowy będą efektem współpracy Wojskowej Akademii Technicznej i Compremum. Porozumienie o współpracy pomiędzy uczelnią i firmą zostało podpisane 14 lipca 2022 r. przez prorektora WAT ds. naukowych prof. dr. hab. inż. Andrzeja Dobrowolskiego i prezesa zarządu Compremum Pawła Piotrowskiego.

Grupa Compremum, poza realizacją projektów stricte biznesowych, wykazuje w ostatnich tygodniach dużą aktywność w tworzeniu projektów badawczo-rozwojowych z uczelniami i ośrodkami naukowo-badawczymi. Tego rodzaju przedsięwzięcia mają istotne znaczenie dla dalszego rozwoju grupy w strategicznych segmentach działalności. W czerwcu oficjalnie rozpoczęto współpracę z Politechniką Poznańską w zakresie współdziałania magazynów energii z systemem elektroenergetycznymi off-grid i on-grid, z odnawialnymi źródłami energii i źródłami zużywającymi energię. Teraz władze spółki zawarły porozumienie o współpracy z Wojskową Akademią Techniczną w rozwijaniu i doskonaleniu konstrukcji ze szczególnym uwzględnieniem transportu intermodalnego, badaniach symulacyjnych, doświadczalnych, stanowiskowych oraz poligonowych konstrukcji specjalnych. W planach jest również rozwijanie i przygotowanie do wdrożenia serii próbnych prototypowych konstrukcji, w tym platform-kontenerów, wagonów kolejowych i innych wyrobów.

– Jesteśmy znani z tego, że współpracujemy z solidnymi partnerami, działającymi na rynku krajowym i międzynarodowym. Tak postępujemy w biznesie, tą ścieżką będziemy też kroczyć w projektach R&D. Możliwość współpracy z takimi ośrodkami naukowymi jak WAT jest dla nas dowodem najwyższego zaufania wobec kompetencji podmiotów i pracowników tworzących Grupę Compremum. Działamy dynamicznie i z pasją, dlatego jestem przekonany, że o pierwszych efektach zawartego dziś porozumienia będziemy mogli poinformować jeszcze w tym roku – przekazał Paweł Piotrowski, prezes zarządu spółki.

Podpisane porozumienie inicjuje współpracę Compremum i Wojskowej Akademii Technicznej w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, doradztwa naukowo-badawczego, promowania wyników badań naukowych i prac rozwojowych, w szczególności innowacyjnych rozwiązań technologicznych, konsultacji techniczno-technologicznych i ekspertyz, kształcenia studentów i doktorantów, organizowania szkoleń, konferencji naukowych, staży i praktyk oraz szeroko rozumianej wymiany wiedzy i doświadczeń.

– Zainicjowana współpraca z partnerem przemysłowym przełoży się z pewnością na rozwój działalności naukowo-badawczej i wdrożeniowej w obszarze doskonalenia taboru do transportu drogowego i kolejowego. Zaowocuje również uatrakcyjnieniem oferty studiów cywilnych w WAT, a w przyszłości może i wojskowych, w zakresie transportu intermodalnego. Od dwóch lat w Wojskowej Akademii Technicznej prowadzimy międzywydziałowy kierunek studiów infrastruktura komunikacyjna i transport multimodalny – podsumował podczas oficjalnego spotkania prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, prorektor WAT ds. naukowych.