Co z podwyżkami dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio?

Co z podwyżkami dla pracowników Zachodniopomorskiego Zakładu Polregio?

Niemal codziennie zarówno Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego jak i Polregio przesyłają do mediów komunikaty, w których przerzucają się odpowiedzialnością za brak wdrożenia podwyżek wynagrodzeń dla pracowników przewoźnika. Niestety kolejowa spółka łapie opóźnienia i przesyła odpowiedzi z jednodniowym opóźnieniem.

Jest zgoda na podwyżki?

We wtorek, Urząd marszałkowski przekazał informację, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przyjął informację o rozliczeniu kosztów podwyżki dla pracowników Polregio  w ramach obowiązującej umowy. Tym samym, w ocenie samorządu konflikt wokół zarobków kolejarzy został zażegnany.

Od początku podkreślałem, że rozumiem oczekiwania pracowników i od początku sugerowałem, by środki na ten cel spółka znalazła u siebie w ramach oszczędności i przychodów z biletów. Cieszę się, że tak się stało – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Jak czytamy dalej w komunikacie, zarząd Polregio zadeklarował, że podwyżki zostaną zrealizowane w przyjętym na ten rok  limicie budżetowym, dzięki wzrostowi przychodów ze sprzedaży biletów oraz ograniczeniu innych pozycji kosztowych. Takie rozwiązania od początku rekomendował Zarząd Województwa, wskazując, że Polregio  – będąc pracodawcą, a zatem stroną sporu płacowego – dysponuje narzędziami do kształtowania pensji pracowników Spółki.

Wielokrotnie informowaliśmy, iż polityka kadrowa i płacowa Spółki należy do jej Zarządu. A pracownikom należy się godziwe wynagrodzenie, o co dbać winien Zarząd POLREGIO, my zaś jako organizator przewozów i dysponent środków budżetowych dbać musimy o nieprzekraczanie limitów wydatków wyznaczonych budżetem i WPF. Tym samym ponownie podkreślamy konieczność wzmożenia skutecznych działań, w tym ograniczania kosztów i zwiększania przychodów, aby uniknąć konieczności zmniejszenia w 2024 roku zamawianej pracy eksploatacyjnej do poziomu możliwości budżetowych Województwa. Brak stabilności w Spółce, jak również brak prowadzenia długofalowej polityki płacowej, kadrowej i efektywnościowej przez Zarząd Spółki, uniemożliwiają Województwu racjonalne planowanie wydatków na najważniejsze zadania publiczne oraz zagrażają utrzymaniu co najmniej niepogorszonej oferty przewozowej dla mieszkańców Pomorza Zachodniego –  czytamy w piśmie, które dzisiaj Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz skierował do Zarządu Spółki Polregio.

Zdaniem Urzędu Marszałkowskiego, wcześniejsze informacje zarządu Polregio wskazywały na brak pokrycia dla kolejnego wzrostu wynagrodzeń w ramach planu finansowego obecnej umowy, nawet przy uwzględnieniu wzrostu przychodów biletowych.

Cieszę się, że Zarząd Spółki ostatecznie znalazł pieniądze na podwyżki płac – mówi marszałek Olgierd Geblewicz. – Nie rezygnujemy jednak z poszukiwania rozwiązań, które na przyszłość zapewnią stabilność regionalnych przewozów kolejowych. Wysoki standard usług i ich niezawodność są warunkiem niezbędnym, by myśleć o rozwoju tej sfery w naszym województwie. Nie po to w ostatnich latach inwestowaliśmy w najnowocześniejsze pociągi w Polsce, by nasi mieszkańcy co jakiś czas byli narażani na ryzyko, że nie dojadą do pracy, szkoły czy do lekarza – dodaje marszałek. 

Polregio odpowiada na poprzednie stanowisko samorządu

Co ciekawe kilka minut po komunikacie Urzędu Marszałkowskiego, do redakcji „Kolejowego Portalu” dotarło oświadczenie Polregio w związku z komunikatem Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z 2 października 2023 r.

Przewoźnik z rozczarowaniem przyjęliśmy kolejny komunikat Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przesłany do mediów 2 października br. Polregio już wcześniej apelowało do Pana Marszałka, aby nie komunikować się za pośrednictwem środków masowego przekazu.

Zdaniem Polregio komunikat zawiera informacje niezgodne ze stanem faktycznym i wprowadza w błąd opinię publiczną, wobec tego nie może pozostać bez odpowiedzi ze strony Polregio. Cytowany w komunikacie Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Pan Olgierd Geblewicz twierdzi, m.in., że „to władze Polregio, będąc pracodawcą – a zatem stroną sporu płacowego – mają możliwości zwiększenia pensji swoim pracownikom w ramach przychodów osiąganych ze sprzedaży biletów i obowiązujących dopłat z budżetu województwa. Taki mechanizm zastosowano w kilku innych województwach”.

Jest to informacja nieprecyzyjna, gdyż Polregio nie ma prawa bez zgody Organizatora transportu, czyli Pana Marszałka, wydać tych pieniędzy na podwyżki. Potrzebna jest tutaj decyzja ze strony Organizatora, o czym wielokrotnie informowaliśmy Pana Marszałka – po raz pierwszy na spotkaniu przedstawicieli Organizatorów przewozów w Warszawie w dniach 17-18 sierpnia br., następnie 19 września podczas Targów TRAKO z udziałem Wicemarszałka województwa zachodniopomorskiego i Pani Dyrektor Wydziału Infrastruktury i Transportu zaś ostatni raz w piśmie z 28 września br. – tłumaczy Polregio.

W ocenie przewoźnika oświadczenie w sposób całkowicie nieuprawniony i wyrwany z kontekstu zrzuca odpowiedzialność za obecną sytuację w woj. zachodniopomorskim na Polregio i Zarząd spółki. Zarząd Spółki przez ostatnie tygodnie przeprowadził wiele rozmów z przedstawicielami województw, żeby jak najbardziej ograniczyć ryzyko paraliżu komunikacyjnego w kraju związanego z potencjalną akcją strajkową. Efektem tych rozmów jest możliwość wdrożenia podwyżki od 1 września, za zgodą początkowo 13 Marszałków województw, a ostatnio także Marszałka Wojewódzka Warmińsko-mazurskiego.

Polregio dodaje, że w piśmie datowanym na 14 września br., Urząd Marszałkowski woj. Zachodniopomorskiego zapowiedział, że w procesie weryfikacji rocznego raportu rozliczeniowego za 2023, „kwota wzrostu wynagrodzeń nie będzie mogła być uznana przez Organizatora”. W ten sposób UM Województwa Zachodniopomorskiego już w połowie września wykluczył jakąkolwiek możliwość zwiększenia kosztów wynagrodzenia dla pracowników Polregio. Paradoksalnie w oświadczeniu dla mediów z 2 października br. Pan Marszałek stwierdza, że wie jak rozwiązać problem podwyżek – sposobem, który wcześniej, w piśmie skierowanym do Polregio 14 września br., kategorycznie wykluczył.

Spółka przypominamy, że już od czerwca 2023 roku prowadzone są przez spółkę z Organizatorem negocjacje dotyczące wzrostu kosztu wynagrodzeń w zachodniopomorskim zakładzie przewoźnika.  W połowie sierpnia spółka zaproponowała pokrycie kosztów podwyżek wynagrodzeń właśnie poprzez historyczną w tym roku nadwyżkę pochodzącą z przychodów ze sprzedaży biletów. W tym punkcie Marszałek jest zgodny z naszą propozycją, która z jednej strony odciąża budżet województwa, a z drugiej nie wymaga zmiany tego budżetu i może być sfinansowana z przyjętego planu finansowego na rok 2023.

Biorąc pod uwagę powyższe wystarczy jedynie zgoda Marszałka województwa zachodniopomorskiego na tak zaproponowany mechanizm rozliczeń, na który zgodziło się już 14 innych Marszałków województw – zaznacza przewoźnik

Ubolewamy, że Pan Marszałek zamiast szukać rozwiązania problemu zdecydował się na jego eskalację komunikując się ze Spółką za pośrednictwem mediów. Niezrozumiałe jest dla nas również w tej sytuacji wprowadzanie opinii publicznej w błąd przedstawiając niepełny ciąg zdarzeń.

Zarząd Polregio jeszcze raz apeluje do Pana Marszałka o prowadzenie w dobrej wierze bezpośrednich rozmów oraz informowanie opinii publicznej o konkluzjach wspólnych ustaleń. Jesteśmy gotowi do konstruktywnego dialogu i znalezienia wyjścia z tej sytuacji, aby zapewnić ciągłość realizacji przewozów w województwie – napisano w oświadczeniu.

Dodajmy, że biuro prasowe Polregio poinformowało „Kolejowy Portal”, ze spółka najprawdopodobniej w środę wydamy komunikat ws. komunikatu Biura Prasowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego z 3 października 2023 r.

Nie będzie pikiety przed Urzędem Marszałkowskim

W związku z decyzją Urzędu Marszałkowskiego województwa zachodniopomorskiego o zabezpieczeniu środków na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników Międzyzwiązkowy Komitet Protestacyjno Strajkowy odwołuje zaplanowaną na jutro tj. 4.10.2023 r na godz. 13.00 pikietę.