Województwo Zachodniopomorskie nie jest przeciwne podwyżkom dla pracowników Polregio

Województwo Zachodniopomorskie nie jest przeciwne podwyżkom dla pracowników Polregio

Po raz kolejny oświadczam, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego nie jest przeciwny podwyżkom dla pracowników spółki Polregio – przekazał Olgierd Geblewicz Województwa Zachodniopomorskiego

Wielokrotnie zwracałem się do Zarządu Spółki z informacją, że to władze Polregio, będąc pracodawcą – a zatem stroną sporu płacowego – mają możliwości zwiększenia pensji swoim pracownikom w ramach przychodów osiąganych ze sprzedaży biletów i obowiązujących dopłat z budżetu województwa. Taki mechanizm zastosowano w kilku innych województwach – mówi marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz w nawiązaniu do zapowiedzi pikiety związkowców z Polregio, która ma się odbyć pod siedzibą Urzędu Marszałkowskiego.

Podawanie do opinii publicznej wiadomości, że Samorząd Województwa Zachodniopomorskiego w jakikolwiek sposób blokuje wprowadzenie podwyżek płac pracowników Polregio, jest wprowadzaniem ludzi w błąd.

W pismach do władz Spółki informowaliśmy, że w ramach swoich kompetencji Zarząd Spółki ma możliwości sfinansowania podwyżek. Nigdy nie podważaliśmy zasadności oczekiwań pracowników, bo galopująca inflacja doskwiera wszystkim Polakom. Podnieśliśmy poziom dopłat do tzw. pociągokilometra z 18,64 zł w 2021 roku do 26,06 zł na koniec bieżącego roku. Przy jednoczesnym zmniejszeniu zakresu obowiązków wynikających z naszej umowy – podkreśla marszałek Olgierd Geblewicz.

W opinii marszałka brak działań zmierzających do osiągnięcia porozumienia między związkami zawodowymi a Zarządem Polregio – poza kolejnymi żądaniami pod adresem Samorządu Województwa –  podważa kompetencje Zarządu Polregio i jest próbą przerzucenia odpowiedzialności za ten stan na władze województwa.

Nie ukrywam, że ten stan rzeczy nadwątla nasze zaufanie do firmy, z którą przez wiele lat łączyła nas współpraca – dodał marszałek.

Dlatego region nadal będzie prowadził analizy pod kątem znalezienia takiej organizacji przewozów pasażerskich, aby podróżni nie stawali się zakładnikami niezrozumiałych sporów Zarządu Polregio ze związkami zawodowymi.