Co dalej z naprawą P5 i modernizację 14 wagonów serii 111Alux i 112Alux ?

Co dalej z naprawą P5 i modernizację 14 wagonów serii 111Alux i 112Alux ?

Najpierw PKP Intercity, a teraz konsorcjum Compremum – Mag-Train (obecnie TransTrain) odstąpiło od umów zawartych we wrześniu 2021 r. z przewoźnikiem na wykonanie naprawy okresowej na 5-tym poziomie utrzymania wraz z modernizacją 14 wagonów serii 111Alux i 112Alux.

Na początku lipca 2023 r. spółka PKP Intercity poinformowała firmy Compremum oraz TransTrain o całkowitym odstąpieniu od umów na naprawy P5 i modernizację 14 wagonów serii 111Alux (9 sztuk) i 112Alux (5 sztuk), z powodu niewykonania w terminie zawartym w kontrakcie zaplanowanych działań – niedostarczeniu pełnej dokumentacji technicznej oraz opóźnieniu w prowadzonych pracach. 

Zgodnie z kontraktem, wykonawca miał przekazać PKP Intercity zmodernizowane pojazdy do 28 lipca 2023 roku.

Do dzisiaj przewoźnik nie otrzymał żadnego wagonu po naprawach. U wykonawcy znajdują się 2 pojazdy. Stan zaawansowania napraw na dzień 30 czerwca 2023 roku na pierwszym wagonie wyniósł 30%, a na drugim – 20%. Przewoźnik nadal nie otrzymał też pełnej dokumentacji technicznej, określonej w umowie. PKP Intercity wielokrotnie sygnalizowało konsorcjum Compremum – Mag-Train, że jest zaniepokojone brakiem wymaganej dokumentacji, opóźnieniem prac oraz zagrożonym terminem realizacji projektu – poinformowało „Kolejowy Portal” biuro prasowe PKP Intercity.

Ostatecznie przewoźnik podjął decyzję o całkowitym odstąpieniu od umowy z wykonawcą.

Podobną decyzję podjęło wspomniane konsorcjum. Jak wskazała w komunikacie giełdowym spółka Compremum, podstawą odstąpienia jest przepis art. 4921 w związku z informacjami wskazującymi na to, że zamawiający nie zamierza realizować umów w zakresie swoich zobowiązań, w tym zapłaty wynagrodzenia.

Zarząd spółki zweryfikował okoliczności prawne i faktyczne, w tym bezspornie potwierdził brak woli ze strony zamawiającego w zakresie realizacji jego zobowiązań wynikających z umów, a tym samym zarząd spółki potwierdził ziszczenie się przesłanek do odstąpienia przez Spółkę (działającą wspólnie jako Konsorcjum) od Umów – napisano w komunikacie.

Co wynika z obustronnego odstąpienia od umów? Najprawdopodobniej spory sądowe, długotrwałe odbiory pojazdów, które zostały rozpoczęte naprawy, a dla pasażera brak 14 zmodernizowanych wagonów.

Dodajmy, że umowy PKP Intercity z konsorcjum Compremum – Mag-Train (obecnie TransTrain) opiewały łączenia na kwotę 70,5 mln zł brutto.

Przypomnijmy, że przewoźnik realizuje obecnie strategię taborową , która zakłada inwestycję 27 mld zł w nowoczesny tabor. Spółka zakontraktowała już umowy na ponad 7 mld zł brutto na pojazdy, z czego ponad 99% tej kwoty jest w umowach z polskimi producentami oraz firmami, które posiadają zakłady produkcyjne w Polsce. Spółka dąży do tego, aby w 2030 roku cały park taborowy składał się z nowych i zmodernizowanych pociągów, wagonów i lokomotyw.