Co dalej z modernizacją linii ze Zbąszynka do Czerwieńska?

Co dalej z modernizacją linii ze Zbąszynka do Czerwieńska?

Przywrócenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk planowane jest w III kw. 2022 r. – poinformował Andrzej Bittel w odpowiedzi na interpelację posłanki Anity Kucharskiej-Dziedzic.

Posłanka Anita Kucharska-Dziedzic zaniepokojona realizacją inwestycji na linii nr 358 ze Zbąszynka do Czerwieńska skierowała do Ministerstwa Infrastruktury interpelację.

– Z pojawiających się w przestrzeni publicznej informacji wynika, że realizowana inwestycja kolejowa na linii nr 358 ze Zbąszynka do Czerwieńska, znowu ulegnie opóźnieniom i przewidywany na koniec 2022 roku termin jej zakończenia, jest już nieaktualny – pisze w interpelacji posłanka.

Jak dodała, ta niezwykle ważna dla Lubuszan inwestycja jak dotychczas przynosi mieszkankom i mieszkańcom same utrudnienia.

– Już od dwóch lat pasażerowie za każdym razem muszą przesiadać się do podstawionego przez przewoźnika kolejowego autobusu, żeby dotrzeć do Warszawy lub Poznania – podkreśla Kucharska-Dziedzic.

Posłanka zapytała więc w jakim terminie zakończona zostanie ta inwestycja.

Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury poinformował, że 15 lutego 2022 r. PKP PLK odstąpiła z winy wykonawcy robót od umowy na realizację zadania pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek – Gubin na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk – II etap”.

– Głównym powodem odstąpienia od umowy było niewielkie zaangażowanie wykonawcy oraz niski potencjał ludzki i sprzętowy, a także niedotrzymanie przyjętego harmonogramu realizacji robót. Obecnie trwa inwentaryzacja dotychczas wykonanych robót oraz przygotowanie do ogłoszenia postępowania przetargowego w celu wyboru nowego wykonawcy, którego zadaniem będzie zakończenie inwestycji – zaznaczył.

Zgodnie z informacjami przekazanych przez PKP PLK obecny harmonogram prac na linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk przedstawia się następująco:

  • III kw. 2022 r. – zakończenie zasadniczych robót torowych, próby eksploatacyjne i przywrócenie
    przejezdności linii na odcinku od stacji Zbąszynek do stacji Czerwieńsk;
  • IV kw. 2022 r. – zakończenie robót we wszystkich branżach.

– Przywrócenie ruchu pociągów na linii kolejowej nr 358 na odcinku Zbąszynek – Czerwieńsk planowane jest w III kw. 2022 r. – podkreślił Bittel.

Przedstawiciel resortu dodał, że zarządca infrastruktury planuje podpisanie kolejnych dwóch umów z wykonawcami, których zadaniem będzie zakończenie na omawianej linii kolejowej wymiany szyn oraz odbudowy sieci trakcyjnej.

– PKP PLK podejmują działania związane z minimalizacją wszelkich utrudnień i niedogodności związanych z realizacją inwestycji, starając się wszelkimi środkami zakończyć jej realizację w najbliższym możliwym terminie – podkreślił Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Przypomnijmy, że zasadniczym efektem prac na linii kolejowej 358 na odcinku ze Zbąszynka do Czerwieńska będzie podniesienie prędkości do 120 km/h a także wzrost poziomu bezpieczeństwa poprzez modernizację 29 przejazdów kolejowo – drogowych.