CIECH Cargo na inauguracji roku szkolnego w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy

CIECH Cargo na inauguracji roku szkolnego w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy

W poniedziałek, 4 września Andrzej Pawłowski, prezes CIECH Cargo wspólnie z Mariuszem Dopierałą wziął udziału w inauguracji nowego roku szkolnego w Technikum Kolejowym w Bydgoszczy.

Inaugurację roku szkolnego otworzyła Pani Dyrektor mgr inż. Mirosława Pawlak-Szablewska, która podkreślała jak ważną rolę odgrywa kolej w Polsce i na świecie. W nowym roku szkolnym naukę rozpoczęło 112 uczniów, w pięciu nowych klasach technicznych.

Technikum Kolejowe w Bydgoszczy to największe technikum kolejowe w Polsce, w którym wiedzę techniczną obecnie zdobywa ponad 400 uczniów.

Cieszy nas to, że młodzi ludzie widzą na kolei swoją przyszłość. Zachęcam wszystkich do wspierania szkolnictwa kolejowego, bo im więcej nas będzie, tym lepiej dla branży kolejowej. Pamiętajmy o tym, że w najbliższych latach na zasłużoną emeryturę przejdzie kilka tysięcy kolejarzy i bez większego zaangażowania wszystkich kolejarzy, ale przede wszystkim Państwa w kształcenie zawodowe i techniczne przyszłych kolejarzy, branża ta w najbliższych latach będzie przeżywać poważny kryzys, co niestety może doprowadzić nawet do konieczności zamykanie linii kolejowych z powodu braku pracowników do ich obsługi i utrzymania – powiedział Andrzej Pawłowski, prezes CIECH Cargo.

CIECH Cargo objęło patronatem dwie klasy Technikum Kolejowego w Bydgoszczy, w ramach którego uczniowie mogą między innymi odbywać praktyki w Spółce.