Chciał nielegalnie przekroczyć granicę Polski pociągiem

Chciał nielegalnie przekroczyć granicę Polski pociągiem

Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei i Straży Granicznej prowadząc wspólne działania kontrolne pociągu międzynarodowego z Jagodina do Chełma ujęli obywatela Turkmenistanu, który chciał wbrew przepisom przedostać się z Ukrainy do Polski. Cudzoziemiec nie posiadał dokumentów uprawniających go do legalnego przekroczenia granicy RP oraz pobytu na jej terytorium.

W miniony piątek, 10 listopada br. funkcjonariusze Posterunku Straży Ochrony Kolei w Chełmie wspólnie z funkcjonariuszami Placówki Straży Granicznej w Dorohusku realizowali ustawowe zadania w ramach wspólnych działań na terenie kolejowego przejścia granicznego w Dorohusku.

Mundurowi podczas standardowej kontroli pociągu międzynarodowego relacji Jagodin – Chełm, podjęli interwencję wobec podejrzanego cudzoziemca. Po sprawdzeniu w dostępnych systemach teleinformatycznych Straży Granicznej okazało się, że 43-letni obywatel Turkmenistanu chciał dostać się nielegalnie do Polski.

W chwili kontroli nie posiadał dokumentów uprawniających do legalnego przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej oraz zezwalających na legalny pobyt na terenie naszego kraju. Dalsze czynności w sprawie prowadzi Placówka Straży Granicznej w Dorohusku.