C. Warsewicz: liczymy na dalszą poprawę wyników PKP Cargo

C. Warsewicz: liczymy na dalszą poprawę wyników PKP Cargo

W październiku 2019 roku Grupa PKP Cargo przewiozła w Polsce 8,9 mln ton towarów, co oznacza wzrost o 8,5 proc. w stosunku do września br. W porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosła także praca przewozowa wykonana przez Grupę. Wyniosła 2,2 mld tkm (+11,0 proc.).

W ujęciu miesiąc do miesiąca Grupa PKP Cargo odnotowała na krajowym rynku zwiększone przewozy niemal we wszystkich segmentach przewożonych towarów. Wzrosły m.in. przewozy: kamienia, żwiru i wapna (+23,2 proc.), węgla kamiennego (+7,3 proc.), drewna i wyrobów (+16,9 proc.), ropy i przetworów (+11,3 proc.), intermodalne (+4,6 proc.) oraz innych płodów rolnych (+120,7 proc.).

– Informacje, które napływają do nas z rynku napawają optymizmem, widać bowiem tendencję wzrostową w przewozach kolejowych – mówi Czesław Warsewicz, prezes PKP Cargo S.A. – Liczymy na to, że koniec roku przyniesie dalszą poprawę wyników PKP Cargo i całego sektora kolejowego – dodaje Warsewicz.

Przed pierwsze dziesięć miesięcy br. pociągi Grupy PKP Cargo przewiozły na krajowym rynku 83,5 mln ton towarów, co oznacza spadek o 10,2 proc. w odniesieniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Praca przewozowa wykonana przez Grupę w okresie styczeń-październik wyniosła 21,0 mld tkm i była niższa o 13,2 proc. r/r.

W październiku 2019 roku rynek transportu kolejowego w Polsce ponownie skurczył się r/r, o 7,0 proc. według masy towarowej i o 10,7 proc. według pracy przewozowej. Jednocześnie październik 2019 roku był drugim z kolei miesiącem, w którym dynamika przewozów Grupy PKP Cargo m/m była wyższa niż u konkurencyjnych operatorów kolejowych łącznie, zarówno w ujęciu masy towarowej, jak i pracy przewozowej.