Burmistrz Pyskowic o nastawni Pk5

Burmistrz Pyskowic o nastawni Pk5

Choć po nastawni bramowej Pk5 w Pyskowiach już nie wiele zostało, to kurz jeszcze nie opadł. Specjalne oświadczenie dotyczące obiektu wystosował Urząd Miasta w Pyskowicach.

Oświadczenie Urzędu Miejskiego w Pyskowicach publikujemy w całości.

W związku z wieloma nieprawdziwymi informacjami, które w ostatnim czasie pojawiły się w przestrzeni publicznej dotyczącymi nastawni kolejowej PK5 w Pyskowicach, informujemy:

– nieprawdą jest, że miasto Pyskowice wydało decyzję o wyburzeniu nastawni PK5 czy też miało związek lub udział w jej wydaniu. Miasto nie ma kompetencji do wydawania decyzji w takich sprawach,

– nieprawdą jest, że nastawnia PK5 w Pyskowicach nie była wpisana do Gminnej Ewidencji Zabytków. Obiekt został na nią wciągnięty pod pozycję 132 na mocy Zarządzenia RZ.0050.245.2013 Burmistrza Miasta Pyskowice z dnia 13.12.2013 r. (załącznik nr 2 przywołanego zarządzenia),

– nieprawdą jest, że miasto Pyskowice nie podejmowało działań w celu zachowania obiektu. Burmistrz Pyskowic zwracał uwagę na jego stan Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w Katowicach, by za jego pośrednictwem zmotywować właściciela nieruchomości do należytego zabezpieczenia kompleksu parowozowni w Pyskowicach. Przedstawiciele samorządu brali udział w wizjach w terenie, temat był poruszany na komisjach Rady Miejskiej w Pyskowicach.

Jednocześnie warto podkreślić, że ostatnie lata to czas intensywnych prac prowadzonych po przejęciu zabytkowego dworca kolejowego w Pyskowicach. Proces przejęcia budynku trwał 17 lat i został sfinalizowany w 2018 roku. Co najistotniejsze – to mieszkańcy wskazali bezpośrednio potrzebę zagospodarowania tego obiektu podczas wielu konsultacji do Programu Rewitalizacji Miasta Pyskowice. To zasługą mieszkańców i ich głosów, przeznaczeniem obiektu będzie działalność kulturalna, wystawiennicza i społeczna.

Oświadczamy, że dalsze pomawianie miasta Pyskowice i przedstawianie nieprawdziwych informacji w ww. zakresie będzie skutkowało podjęciem stosownych kroków prawnych z naszej strony.

Adam Wójcik
Burmistrz Miasta Pyskowice

Dodajmy, że staraniami grupy Stacja Pyskowice – Kolej Aglomeracyjna i Muzealna GOP oraz Towarzystwa Ochrony Zabytków Kolejnictwa, przy współpracy z wykonawcą robót Zakładami Usługowymi „POŁUDNIE” oraz pracownikami PKP PLK udało się oddzielić od filarów i przenieść całą stalową konstrukcję nastawni bramowej Pk5.

W całej Polsce zostało zachowanych jedynie kilka nastawni „bramowych” (tj. bezpośrednio „zawieszonych” nad torowiskiem kolejowym). Znajdują się one m. in. w Gliwicach, Bytomiu (wpisana do rejestru zabytków) czy Gdańsku. Niewiele więcej jest ich ogółem w całej Europie.