Budowa nowego tunelu w Sulejówku dofinansowania z KPO

Budowa nowego tunelu w Sulejówku dofinansowania z KPO

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudują kolejny tunel drogowy w Sulejówku.  Nowe bezkolizyjne skrzyżowanie zwiększy poziom bezpieczeństwa na kolei oraz usprawni komunikację w mieście. Zarządca infrastruktury podpisał z Centrum Unijnych Projektów Transportowych umowę o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

W Sulejówku mieszkańcy zyskają dodatkowe bezkolizyjne skrzyżowanie w ciągu ul. Przejazd/Krasińskiego, pod linią kolejową nr 2 Warszawa – Terespol. Projekt obejmie swoim zakresem około 90-metrowy tunel drogowy wraz z przebudową układu przyległych ulic. Będzie na nim jezdnia składająca się dwóch pasów ruchu oraz chodnik i ścieżka rowerowa. Dostęp dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się ułatwią windy.
Efektem inwestycji będzie zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym. Bezkolizyjne skrzyżowanie znacznie usprawni komunikację. Obiekt zastąpi obecny przejazd, a kierowcy nie będą musieli czekać przed zamkniętymi rogatkami.

Podpisana dziś umowa o dofinansowanie to kolejny krok do budowy nowego bezkolizyjnego skrzyżowania w Sulejówku. Kierowcy, rowerzyści i piesi zyskają możliwość bezpiecznego przekraczania linii kolejowej. Będzie sprawniejszy ruch kolejowy i drogowy, co dla mieszkańców Sulejówka jest szczególnie istotne – mówi Andrzej Bittel, sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Sukcesywnie zwiększamy poziom bezpieczeństwa na kolei w całej Polsce. Z każdym rokiem przybywa bezkolizyjnych skrzyżowań, dzięki czemu zwiększane jest bezpieczeństwo w ruchu kolejowym i drogowym . W Sulejówku, który leży na ważnej linii kolejowej wschód-zachód kolejny wiadukt kolejowy usprawni komunikację w mieście – mówi Ireneusz Merchel, prezes Zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.

PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Centrum Unijnych Projektów Transportowych podpisały umowę o objęcie przedsięwzięć wsparciem w ramach Krajowego Programu Odbudowy (KPO) dla inwestycji „Budowa tunelu drogowego w km 21,050 linii kolejowej  nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol na skrzyżowaniu  z drogą powiatową nr 2284W w mieście Sulejówek”. Szacowana wartość inwestycji to ok. 100 mln zł. Całość jest finansowana z KPO.

Podpisana dziś umowa umożliwia zawarcie kontraktu z wykonawcą robót budowalnych, które planowane jest pod koniec listopada tego roku. 

To, co jeszcze kilka lat temu, było tylko w sferze marzeń dziś staje się rzeczywistością, Sulejówek będzie miał drugi tunel! Pragnę bardzo serdecznie podziękować wszystkim, których ciężka praca i zaangażowanie doprowadziły nas do tego momentu, w szczególności panu Ministrowi Andrzejowi Bittelowi który w kluczowych momentach wykazał pełne zrozumienie dla tej inwestycji, całemu zarządowi PLK SA, naszym parlamentarzystom za wielkie wsparcie oraz Staroście Mińskiemu za szybkie wydanie pozwolenia na budowę – mówi Arkadiusz Śliwa, burmistrz Sulejówka.

W Sulejówku PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. wybudowały również tunel pod torami, który zastąpił przejazd drogowo-kolejowy w al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Otwarcie obiektu dla kierowców zaplanowane jest w październiku br.

Więcej bezkolizyjnych skrzyżowań na Mazowszu

Dzięki inwestycjom PLK na Mazowszu już wybudowane zostały bezkolizyjne skrzyżowania między innymi w Otwocku, Pruszkowie, Wołominie, Zielonce, Tłuszczu i Łochowie. W woj. mazowieckim w budowie są również: wiadukt drogowy w Pruszkowie, wiadukt dla pieszych i rowerzystów w Ciechanowie oraz tunele drogowe w Legionowie, Teresinie i Celestynowie.