Budowa LCS w Suwałkach nie jest rozważana

Budowa LCS w Suwałkach nie jest rozważana

– Nie można wskazać technicznej konieczności budowy LCS w Suwałkach i w chwili obecnej przeprowadzenie tego typu inwestycji nie jest rozważane – odpowiedział wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel na zapytanie posła Jacek Żalek dotyczące budowy obiektu.

Na początku sierpnia poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceminister w resorcie funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek skierował do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka pytania dotyczące budowy Lokalnego Centrum Sterowania w Suwałkach, które zostało pominięte w początkowych analizach.

– W ramach analiz wskazana została koncepcja, która nie przewiduje powstania Lokalnego Centrum Sterowania (LCS) w Suwałkach, a zakłada jedynie powstanie LCS w Ełku. Brak LCS w Suwałkach prowadzić może do zmarnowania potencjału, jaki ma Suwalszczyzna. Suwałki mają bowiem duże znaczenie jako węzeł przeładunkowy – napisał w zapytaniu poseł Żalek.

Ministerstwo uważa jednak, że z przeprowadzonych przez PKP PLK S.A. analiz wynika, iż obecne i prognozowane przewozy na liniach kolejowych leżących wokół Suwałk, w tym praca ładunkowa na stacjach Suwałki,  Las Suwalski i  Papiernia mogą być bez przeszkód obsługiwane z Lokalnego Centrum Sterowania w Ełku.

– W związku z tym, że nie można wskazać technicznej konieczności budowy LCS w Suwałkach i w chwili obecnej przeprowadzenie tego typu inwestycji nie jest rozważane – napisał Andrzej Bittel, wiceminister infrastruktury.

Minister wyjaśnił również, że w przypadku stacji Las Suwalski i Papiernia podstawą prowadzenia ruchu, niezależnie od lokalizacji LCS będzie sterowanie zdalne.

– W związku z tym jedyną różnicą dla tych stacji pozostaje miejsce, z którego ruch pociągów byłby prowadzony. Ponadto, większe posterunki ruchu na trasie zostaną wyposażone w stanowiska sterowania miejscowego – dodał Bittel.

Informacje w tej sprawie potwierdził również zarządca infrastruktury.

– Posterunki ruchu w Olecku, Papierni, Lesie Suwalskim, Suwałkach oraz Trakiszkach zostaną wyposażone w stanowiska sterowania miejscowego. W sytuacjach awaryjnych lub szczególnego zapotrzebowania będzie możliwe obsadzenie ich dodatkowym personelem. W związku z tym LCS w Ełku zapewni sprawne sterowanie ruchem kolejowym na tej części projektowanego odcinka trasy Rail Baltica – poinformował Mirosław Siemieniec, rzecznik prasowy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednocześnie minister podkreślił, że sterowanie linią kolejową z jednego miejsca nie oznacza, że wszystkie posterunki ruchu zarządzane będą z jednego stanowiska operatorskiego. Rozmieszczenie stanowisk wynikać będzie bowiem z obciążenia pracą na poszczególnych odcinkach obsługi i zostanie określone na etapie opracowywania dokumentacji przedprojektowej.

– Brak budowy LCS w Suwałkach, obsługującego odcinek granica województwa – Trakiszki nie świadczy o celowej marginalizacji województwa podlaskiego, regionu oraz miasta Suwałki. Pozytywny wpływ na rangę miasta Suwałki będą miały takie czynniki, jak położenie na linii kolejowej dużych prędkości oraz oferta przewozowa w ruchu pasażerskim, a także wielkość ruchu towarowego – dodał Bittel.

Andrzej Bittel nie odpowiedział wprost na pytanie posła Żalka kiedy znana będzie ostateczna decyzja czy LCS w Suwałkach. Podkreślił jednak, że przy planowaniu przedsięwzięć infrastrukturalnych brana jest pod uwagę przede wszystkim budowa sieci kolejowej, a decyzje dotyczące kompleksowych modernizacji, które oznaczają konieczność poniesienia wielomilionowych nakładów finansowych, muszą opierać się na racjonalnych przesłankach uwzględniających oprócz względów finansowych także wiele innych czynników.