Blisko 13 mln zł dla WKD od ZTM Warszawa

Blisko 13 mln zł dla WKD od ZTM Warszawa

Warszawski Zarząd Transportu Miejskiego podpisał z Warszawską Koleją Dojazdową umowę na świadczenie usług polegających na honorowaniu w pociągach WKD biletów i uprawnień do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawa. Wartość kontraktu to ponad 12 983 156,33 zł netto.

WKD będzie honorowała bilety podróżnych ZTM na odcinku linii kolejowej WKD, ograniczonym przystankami Warszawa Śródmieście WKD – Opacz

W uruchamianych przez WKD pociągach honorowane będą następujące bilety:

  • dobowe,
  • 3-dniowe,
  • weekendowe,
  • weekendowe grupowe,
  • 30-dniowe,
  • 90-dniowe,
  • seniora,
  • dla dziecka z rodziny posiadającej troje dzieci oraz uprawnienia do ulgowych albo bezpłatnych przejazdów

Zamówienie było ogłoszone bez uprzedniej publikacji zaproszenia do ubiegania się o zamówienie, ponieważ tylko Warszawska Kolej Dojazdowa świadczy usługi przewozowe na odcinku Warszawa Śródmieście WKD – Opacz.

Jak zaznacza ZTM Warszawa, ustalone parametry zamówienia nie wpływają na konkurencję na rynku kolejowych przewozów pasażerskich