Będzie zmiana miejsca zatrzymywanie się pociągów PKP Intercity w Mławie

Będzie zmiana miejsca zatrzymywanie się pociągów PKP Intercity w Mławie

Wraz ze zmianą rocznego rozkładu jazdy pociągów, czyli w grudniu 2024 roku, pociągi PKP Intercity zamiast na stacji Mława będą zatrzymywały się na zmodernizowanym przystanku Mława Miasto.

Na początku roku posłanka Paulina Matysiak skierowała do ministra infrastruktury interpelację w sprawie zatrzymywania się pociągów PKP Intercity na stacji Mława Miasto.

Mieszkańcy Mławy oraz powiatu mławskiego zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w sprawie zatrzymywania się pociągów spółki PKP Intercity na przystanku kolejowym Mława Miasto. Jak zauważają, PKP Intercity bez głębszej analizy wielokryterialnej odmawia zatrzymywania na tej stacji – czytamy w interpelacji posłanki.

Paulina Matysiak przypomniała, że w 2021 roku w pobliżu przystanku Mława Miasto zostało wybudowane centrum przesiadkowe, które obejmuje poczekalnię dla pasażerów korzystających z lokalnych linii autobusowych na terenie powiatu oraz autobusów dalekobieżnych.

Pasażerowie mogą przesiąść się z pociągów Kolei Mazowieckich w dalszą podróż do innych miejscowości. Zamysł lokalnego samorządu polegał na tym, aby przystanek Mława Miasto stał się główną stacją, gdzie będą także zatrzymywać się pociągi dalekobieżne – dodaje Matysiak.

Aktualnie pociągi PKP Intercity zatrzymują się w innym miejscu na stacji Mława, gdzie perony są krótsze o 100 metrów.

Pasażerowie słyszą więc komunikat, aby przy wysiadaniu udać się do wagonów bliżej czoła składu pociągu, ponieważ nie wszystkie mieszczą się przy peronach. Niestety, mimo tej niedogodności, spółka PKP Intercity nie jest zainteresowana korzystaniem ze stacji Mława Miasto, choć znajduje się tam już dostosowana infrastruktura i pozwala na bezpieczniejszą i sprawniejszą wymianę pasażerów – argumentuje parlamentarzysta.

Warto dodać, że na przystanku Mława Miasto, zamiast na stacji Mława, zatrzymywały się wakacyjne połączenia Kolei Mazowieckich.

Na pytanie posłanki Matysiak odpowiedział Piotr Malepszak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.

Wiceminister odpowiedzialny za kolej poinformował, że celem modernizacji przystanku Mława Miasto było przede wszystkim poprawienie dostępności transportu kolejowego dla lokalnej społeczności.

Ministerstwo poddało analizie sugestię Pani Poseł przestawioną w niniejszej interpelacji. W wyniku przeprowadzonej analizy została podjęta decyzja o pilotażowym przeniesieniu zatrzymania pociągów dalekobieżnych PKP Intercity ze stacji Mława na zmodernizowany przystanek Mława Miasto począwszy do rozkładu jazdy 2024/2025 – dodał wiceminister Malepszak.

Przedstawiciel resortu podkreślił, że w trakcie trwania rzeczonej zmiany Ministerstwo wraz z operatorem będą monitorować frekwencję jak i ewentualne negatywne skutki wprowadzonego rozwiązania tak, aby podczas prac nad rozkładem jazdy edycji 2025/26 podjąć decyzję odnośnie jego kontynuacji.