Bartłomiej Buczek odchodzi z PKP SKM w Trójmieście

Bartłomiej Buczek odchodzi z PKP SKM w Trójmieście

PKP SKM w Trójmieście poinformowała, że od 1 listopada 2023 r.  Zarząd Spółki będzie funkcjonował w składzie dwuosobowym. Z powodów osobistych z firmy odchodzi Bartłomiej Buczek, Członek Zarządu – Dyrektor ds. Przewozów.

Od 1 listopada Zarząd przewoźnika tworzą Maciej Lignowski – Prezes Zarządu – Dyrektor Przedsiębiorstwa oraz Jarosław Kożyczkowski – Dyrektor ds. Finansowych.

Bartłomiej Buczek jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego oraz studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Pracę na kolei  w 1991 r. na stanowisku konduktora. Następnie był kierownikiem pociągu, dyspozytorem drużyn konduktorskich, pracownikiem centrali Północnej DOKP w Gdańsku. Od 2002 r. związany był z PKP Intercity.

Pracę w PKP SKM w Trójmiejskie rozpoczął 1 lipca 2009 r. wygrywając konkurs na stanowisko Członka Zarządu – Dyrektora ds. Przewozów.