Bardzo drogie oferty na wykonanie prac przy SA139 Kolei Dolnośląskich

Bardzo drogie oferty na wykonanie prac przy SA139 Kolei Dolnośląskich

Dwie oferty wpłynęły do Kolei Dolnośląskich w postępowaniu na wykonaniu napraw poziomu utrzymania P4 czterech pojazdów SA139 typu 223M wraz z pracami dodatkowymi.

Na sfinansowanie zamówienia dolnośląski przewoźnik zamierzał przeznaczyć 14 760 000 zł.

Oferty złożyli:

  • Pesa Mińsk Mazowiecki – 38 112 780 zł brutto
  • Public Transport Service – 45 694 992 zł brutto

Przypomnijmy, że przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi polegającej na wykonaniu obsługi technicznej poziomu utrzymania P4 czterech pojazdów SA139 typu 223M wraz z pracami dodatkowymi, zgodnie z Dokumentacją Systemu Utrzymania, Dokumentacją techniczno-ruchową, a także odpowiednimi Polskimi Normami w tym uwzględniającymi implementację odpowiednich Norm Europejskich, Normami Branżowymi obowiązującymi w okresie trwania umowy.

W ramach prac wykraczających poza zakres określony w DSU, przewoźnik oczekuje min.: wykonanie nowej malatury pojazdu zgodnie z obowiązującym schematem, oklejenie pudła pojazdu taśmą odblaskową. Spółka chce także maksymalne zwiększyć liczbę okien uchylnych w pojeździe poprzez wymianę okien na nowe. Wymienione będą obecne gniazdka 230V na gniazdka 230V z ładowarkami USB (5V).

W trakcie prac, na potrzeby systemów multimedialnych wykonawca zamontuje w pojeździe całkowicie nową sieć Ethernet dostarczoną i skonfigurowaną w całości przez producenta systemów multimedialnych, która będzie odrębna i niezależna od sieci i urządzeń obecnie istniejących na pojeździe.

Koleje Dolnośląskie chcą również przystosowania układu radiotelefonu pociągowego do obsługi trzyzakresowego systemu łączności 150MHz/450MHz (system czeski)/GSM-R. Wykonawca będzie odpowiedzialny za uzyskanie wymaganego dopuszczenia do eksploatacji pojazdu kolejowego po montażu radiotelefonu działającego w sieci GSM-R na terenie Polski.