Autobusem do Sierpca nawet do połowy marca

Autobusem do Sierpca nawet do połowy marca

Z uwagi na ograniczoną dostępność szynobusów, które są niezbędne do obsługi planowanych połączeń kolejowych na trasie Kutno – Sierpc oraz Nasielsk – Sierpc, Koleje Mazowieckie wprowadzają alternatywną formę komunikacji, jaką jest komunikacja autobusowa zastępcza. Taki stan rzeczy potrwa do 17 marca 2024 r.

Koleje Mazowieckie działając na rzecz poprawy jakości świadczonych usług przewozowych na liniach kolejowych nr 33 Kutno – Sierp oraz nr 27 Sierpc – Nasielsk wprowadzają następujące zmiany:

 • na linii kolejowej nr 33, na odcinku Kutno – Płock przewozy realizowane będą z wykorzystaniem dwóch pojazdów serii EN57AKM – w zestawieniu 1 elektryczny zespół trakcyjny (EZT) na pociąg;
 • na odcinku Płock – Sierpc linii kolejowej nr 33 z uwagi na ograniczoną dostępność szynobusów, przewozy realizowane będą z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej – ZKA linii Z31;
 • na odcinku Tłuszcz – Sierpc zaplanowana została obsługa pociągów z wykorzystaniem dwóch spalinowych pojazdów szynowych serii SA135. Niemal wszystkie kursy pociągów będą więc obsługiwane przez szynobusy. Wyjątkiem będzie pociąg nr 15142/3 relacji Tłuszcz – Sierpc, który na odcinku Tłuszcz – Nasielsk będzie obsługiwany pojazdem EN57AL, natomiast na odcinku Nasielsk – Sierpc przejazd zrealizowany zostanie
  z wykorzystaniem zastępczej komunikacji autobusowej –ZKA linii Z91.

Zastępcza komunikacja zostanie uruchomiona za  pociąg 15142/3 na odcinku Nasielsk ( 21:25)– Sierpc (23:08);

W całej relacji  Płock – Sierpc/Sierpc – Płock odwołane będą pociągi:

  • 51360 rel. Sierpc (04:25) – Płock (05:00) kursuje w dni robocze
  • 15361 rel. Płock (05:35) – Sierpc (06:15) kursuje w dni robocze
  • 51362 rel. Sierpc (15:38) – Płock (16:12) kursuje w soboty, niedziele i święta
  • 15363 rel. Płock (20:20) – Sierpc (20:55) kursuje w soboty, niedziele i święta

Komunikacja zastępcza na odcinku Sierpc – Płock za pociągi:

 • 51340 rel. Sierpc (05:15) – Kutno (07:09)
 • 51342 rel. Sierpc (06:27) – Kutno (08:05)
 • 51344 rel. Sierpc (09:10) – Kutno (10:36)
 • 51346 rel. Sierpc (10:40) – Kutno (12:06)
 • 51348 rel. Sierpc (12:00) – Kutno (13:37)
 • 51350 rel. Sierpc (13:53) – Kutno (15:32)
 • 51352 rel. Sierpc (15:35) – Kutno (17:15)
 • 51354 rel. Sierpc (17:18) – Kutno (18:52)
 • 51356 rel. Sierpc (19:42) – Kutno (21:11)

Komunikacja zastępcza na odcinku Płock – Sierpc za pociągi:

 • 15341 rel. Kutno (05:41) – Sierpc (07:41)
 • 15343 rel. Kutno (07:22) – Sierpc (08:49)
 • 15345 rel. Kutno (08:50) – Sierpc (10:22)
 • 15347 rel. Kutno (11:23) – Sierpc (13:02)
 • 15349 rel. Kutno (13:47) – Sierpc (15:26)
 • 15351 rel. Kutno (15:00)– Sierpc (16:51)
 • 15353 rel. Kutno (16:32)- Sierpc (18:18)
 • 15355 rel. Kutno (17:50) – Sierpc (19:24)
 • 15357 rel. Kutno (20:52)- Sierpc (22:27)

Za pociągi odwołane na odcinku Płock – Sierpc o numerach: 15361, 15341, 15343 oraz 15349 przejazd realizowany będzie z wykorzystaniem dwóch pojazdów obsługujących ZKA, linii Z31 oraz Z31 „bis”.

Dodatkowe kursy ZKA linii Z31 „bis” zaplanowane zostały także do realizacji połączeń za pociągi nr: 51340, 51342, 51344, 51346, 51348, 51350, 51352, 51345 oraz 51356, uruchamiane w relacjach Sierpc – Płock oraz Sierpc – Kutno, zastępowane na odcinku Sierpc – Płock pojazdami ZKA. Wynika to z potrzeby zachowania skomunikowań ZKA z pociągami uruchamianymi na odcinkach Płock – Kutno oraz Sierpc – Nasielsk.

Rozkłady jazdy ZKA zostały zamieszczone w gablotach informacyjnych stacji  i przystanków kolejowych oraz na tabliczkach przystankowych przystanków autobusowych, z których będą realizowane odjazdy autobusów ZKA linii Z31 oraz Z91.