Arriva: unieważnienie przetargu w Podlaskim to ryzyko większych kosztów i pogorszenia oferty

Arriva: unieważnienie przetargu w Podlaskim to ryzyko większych kosztów i pogorszenia oferty

Z zaskoczeniem i niezrozumieniem przyjęliśmy informacje o unieważnieniu postępowania przetargowego na świadczenie usług transportu kolejowego w województwie podlaskim na lata 2025 -2029, w którym Arriva złożyła najkorzystniejszą ofertę – napisał przewoźnik w specjalnym oświadczeniu.

W ocenie spółki, wybór takiego rozwiązania może finalnie oznaczać konieczność wydatkowania znacznie większych środków finansowych na kolej niż te które byłyby wystarczające do wyboru operatora w unieważnionym postępowaniu.

Oferta Arriva gwarantowała Samorządowi koszty niższe o prawie 60 mln od oferty obecnego przewoźnika – zwraca uwagę przewoźnik.

Arriva liczymy, że samorząd województwa nie zrezygnuje z realnie konkurencyjnego wyboru operatora i ogłosi nowy przetarg, z zachowaniem odpowiedniego okresu przygotowania się do rozpoczęcia operacji.

Udział konkurentów w nowym postępowaniu będzie możliwy tylko z zachowaniem co najmniej rocznego okresu mobilizacji. Pozwoli to na przygotowanie się do startu przez nowego operatora i zagwarantowanie odpowiedniego poziomu i jakości usług dla mieszkańców – podkreśla spółka.

Jak dodaje przewoźnik, w innym przypadku samorząd pozostanie z jedynym oferentem – monopolistą, który w takim wypadku będzie mógł zaoferować jeszcze wyższą cenę, wiedząc, ze nie ma konkurencji zainteresowanej tak skonstruowanym przetargiem.

Będzie to oznaczać nie tylko ogromny wzrost wydatków na kolej, ale również utratę szansy na lepszą jakość usług i poprawę oferty dla Pasażerów, które niesie za sobą konkurencja – stwierdza Arriva.

Przewoźnik, który współpracuje z samorządami od kilkunastu lat, ma świadomość że budżet województwa ma swoje ograniczenia, jednak bezsprzecznym jest fakt, że tylko realnie konkurencyjny przetarg daje gwarancje najniższej ceny za zamawiane usługi.

W ocenie Arriva przeprowadzanie pozornie konkurencyjnych postępowań (gdzie krótki okres przygotowania do startu w praktyce oznacza wyłącznie wybór aktualnego operatora) stoi w sprzeczności z przepisami obowiązującego prawa.

Jedynie konkurencyjna, otwarta procedura, pozwalająca na zawarcie umowy z odpowiednim wyprzedzeniem oraz minimalnym okresem przygotowań do startu tj. co najmniej rok lub dłuższym oznacza realną troskę o interes publiczny, racjonalne gospodarowanie środkami a długoterminowo lepszą ofertę dla pasażerów. Pozostajemy otwarci na rozmowę i współpracę z Samorządem w celu wypracowania najlepszego rozwiązania dla przyszłości kolei w regionie – podsumowuje spółka.

Przypomnijmy, na początku listopada 2023 r. Województwo Podlaskie otworzyło oferty w przetargu na świadczenie kolejowych przewozów pasażerskich na terenie województwa w okresie od 1 stycznia 2025 r. do 31 grudnia 2029 r.

Na sfinansowanie zamówienia samorząd zamierzał przeznaczyć kwotę 367 755 377 zł brutto.

Oferty złożyli:

  • Arriva – 439 759 877,39 zł brutto
  • Polregio – 498 543 148,09 zł brutto