Arkadiusz Arciszewski zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa Trakcji

Arkadiusz Arciszewski zawieszony w pełnieniu funkcji prezesa Trakcji

Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 maja 2024 r. postanowiła zawiesić Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki z powodu tymczasowego braku możliwości sprawowania przez niego czynności.

Jednocześnie Spółka informuje, iż w związku z zawieszeniem Pana Arkadiusza Arciszewskiego w pełnieniu funkcji Prezesa Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza z dniem 20 maja 2024 r. powierzyła obowiązki Prezesa Zarządu Spółki Członkowi Zarządu Panu Andrzejowi Kozerze.

Rano spółka w komunikacie giełdowym poinformowała, że Pan Arkadiusz Arciszewski nie jest aktualnie zatrzymany, jak również nie został tymczasowo aresztowany, ani oskarżony.

Spółka nie posiada dalszych informacji o przebiegu czynności procesowych – poinformowała Trakcja.

Przypomnijmy, w poniedziałek  Trakcja poinformowała o zatrzymaniu Prezesa Zarządu – Pana Arkadiusza Arciszewskiego na zlecenie Prokuratury Krajowej.