Amtrak zamawia 50 kolejnych lokomotyw Charger od Siemens Mobility

Amtrak zamawia 50 kolejnych lokomotyw Charger od Siemens Mobility

Firma Amtrak zamówiła dodatkowe 50 lokomotyw Charger w firmie Siemens Mobility. Wraz z pierwotnym zamówieniem 75 lokomotyw w 2018 r., 125 spalinowo-elektrycznych jednostek stanowi ważną część inicjatywy zrównoważonego rozwoju Amtrak. Całkowity kontrakt o wartości do 2 miliardów dolarów obejmuje pierwotny kontrakt na 850 milionów dolarów i obejmuje zarówno produkcję, jak i długoterminową umowę serwisową na wsparcie techniczne, części zamienne i dostawy materiałów.

– Jesteśmy zaangażowani w ciągłe poszukiwanie nowych i innowacyjnych technologii, które zapewniają rozwiązania spełniające potrzeby transportowe przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu na zdrowie i klimat. Skupiamy się na tym, aby być rozwiązaniem, które pozwoli ludziom pozbyć się samochodów i samolotów i przesiąść się na kolej, co przyczyni się do większej redukcji emisji – powiedział wiceprezes i główny dyrektor ds. mechanicznych firmy Amtrak George Hull.

– USA to jeden z naszych najważniejszych rynków i jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny możemy dostarczać firmie Amtrak i jej pasażerom najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie zrównoważonej i inteligentnej technologii kolejowej. Kolejne inwestycje Amtrak ilustrują zaangażowanie Ameryki w zrównoważony transport, który oferuje pasażerom bardziej zrównoważoną opcję podróżowania. Nasze wiodące w branży lokomotywy, produkowane w USA, odegrają ważną rolę w ograniczaniu emisji i ochronie środowiska w Stanach Zjednoczonych – stwierdził Albrecht Neumann, CEO pionu rolling stock w Siemens Mobility.

Charger to najbardziej energooszczędna lokomotywa pasażerska w branży. Spełniając wymogi Tier 4 posiada emisję tlenków azotu zredukowaną o ponad 89 procent i cząstek stałych o 95 procent, zużywając przy tym mniej paliwa niż lokomotywy wycofywane z eksploatacji, a ponadto może osiągać większą prędkość maksymalną – 125 mil na godzinę (200 km/h).

Nowe lokomotywy noszą oznaczenie ALC-42, co oznacza „Amtrak Long-distance Charger, 4 200 KM”. Zastąpią one przede wszystkim lokomotywy spalinowo-elektryczne Amtrak P40 i P42, które mają niższą prędkość maksymalną i 30 lat temu rozpoczęły służbę w oparciu o inne normy emisji spalin. Pierwsze lokomotywy ALC-42 weszły do eksploatacji w lutym 2022 r. na trasie Empire Builder, a w następnej kolejności zostaną wdrożone na znanej trasie City of New Orleans, kursującej między miastem, którego jest imiennikiem, a Chicago.

Lokomotywy ALC-42 są produkowane w północnoamerykańskim zakładzie produkcji kolejowej Siemens Mobility w Sacramento w Kalifornii. Zakład ten jest jednym z największych tego typu na kontynencie i jednym z najbardziej ekologicznych, ponieważ wykorzystuje instalację paneli słonecznych o mocy 2,1 MWp, która wytwarza większość energii z kalifornijskiego słońca.

Przypomnijmy, że w kwietniu Amtrak przedstawił nowy schemat malowania lokomotyw ALC-4.