Aktualizacja zasad bezpiecznego podróżowania pociągiem

Aktualizacja zasad bezpiecznego podróżowania pociągiem

Względy medyczne nie stanowią już przesłanki zwalniającej z obowiązku zakrywania nosa i ust podczas podróży pociągiem. Według przepisów obowiązujących od 8 sierpnia 2020 r. obowiązkowe jest zasłanianie ust i nosa przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego.

Podczas podróży obowiązek ten nie dotyczy jedynie:

  • dzieci do ukończenia 4. roku życia;
  • osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa z powodu  całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim;
  • osób, które mają trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa;
  • kierujących tymi pojazdami, pod warunkiem ich oddzielenia od pasażerów.

Należy pamiętać, że odkrycie twarzy jest możliwe w przypadku m.in.:

  • konieczności identyfikacji lub weryfikacji naszej tożsamości, w tym także w związku ze świadczeniem nam usług, jeżeli jest to niezbędne do ich świadczenia (np. przy sprawdzaniu legitymacji do biletu ulgowego czy tożsamości posiadacza biletu imiennego);
  • umożliwienia komunikowania się z osobą głuchą lub głuchoniemą;
  • spożywania posiłków lub napojów po zajęciu miejsca siedzącego w pociągu objętym obowiązkową rezerwacją miejsc, w tym posiłków i napojów wydawanych na pokładzie pociągu.

Nie można powołać się na pojęcie przeciwskazań medycznych do noszenia maseczki w miejscach, w których jest to wymagane (np. w pociągach czy budynkach dworców). Taka przesłanka nie występuje w obowiązującym rozporządzeniu Rady Ministrów. Osoby, które podczas zasłaniania nosa i ust odzieżą lub maseczką odczuwają dyskomfort, mogą alternatywnie zastosować m.in. przyłbicę.

W transporcie kolejowym nadal podróż może odbywać tyle osób, ile wynosi 100% liczby miejsc siedzących albo 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących. W pojeździe powinno pozostać co najmniej 50% wolnych miejsc siedzących. O tym, który limit zastosować, decyduje przewoźnik.