Aktualizacja KPK przyjęta przez Radę Ministrów

Aktualizacja KPK przyjęta przez Radę Ministrów

Rada Ministrów przyjęła 20 kwietnia 2022 r. uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku, przedłożoną przez ministra infrastruktury.

Uchwała przewiduje aktualizację Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku (KPK) w związku z przyjętym przez rząd projektem Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jest on podstawą do ubiegania się o wsparcie z Europejskiego Instrumentu Odbudowy i Zwiększania Odporności, m.in. na projekty kolejowe.

– Decyzja rządu o wydłużeniu do 2026 roku największego w historii polskiej kolei programu inwestycyjnego – Krajowego Programu Kolejowego świadczy o naszej konsekwencji w dążeniu do celu, jakim jest bezpieczna, komfortowa i punktualna polska kolej – powiedział minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Najważniejsze rozwiązania

  • Krajowy Program Kolejowy został ustanowiony do 2023 r. Konieczna jest jednak jego aktualizacja w związku planowanym horyzontem czasowym realizacji KPO, który zamyka się wraz z końcem sierpnia 2026 r.
  • Ze względu na dotychczasowy brak przyjęcia KPO przez Komisję Europejską, lista zadań ze źródeł KPO została określona jako lista rezerwowa. Rozwiązanie to umożliwi PKP Polskim Liniom Kolejowym  wszczęcie procedur przetargowych dla projektów wyszczególnionych na liście po zatwierdzeniu przez Komisję Europejską.
  • Krajowy Program Kolejowy zostanie także uzupełniony w związku z rozstrzygnięciami konkursu w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” CEF Transport 2020. Chodzi o uzyskanie dofinansowania dla czterech projektów dokumentacyjnych, realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.