740 kilometrów przejechane za 24 zł

740 kilometrów przejechane za 24 zł

27 kwietnia 2022 r. Piotr Goszczycki ustanowił rekord liczby przejechanych kilometrów z wykorzystaniem pojedynczego dobowego biletu metropolitalnego „24h+kolej”, honorowanego w pociągach Kolei Śląskich oraz w innych pojazdach uruchamianych przez Zarząd Transportu Metropolitalnego.

Bilet o wartości zaledwie 24 zł pozwolił rekordziście na przejechanie ponad 740 kilometrów w 24 godziny co daje cenę przejechania 1 kilometra za ok. 3 grosze.

Rekordzista korzystał przede wszystkim z autobusu metropolitalnego, trolejbusu, tramwaju, i z pociągów Kolei Śląskich. Pierwsza podróż zaczęła się na dworcu w Katowicach i odbyła się do Sosnowca, następnie stamtąd do Dąbrowy Górniczej Sikorki pociągiem Kolei Śląskich.

Piotr Goszczycki co rok pobija rekordy w podróżowaniu transportem publicznym. W 2021 r. w ciągu doby korzystając z biletu dobowego Kolei Mazowieckich za 41 zł przejechał 1358,081 km. W 2020 r. z wykorzystując Wspólny Bilet Samorządowy za 38 zł podróżował 909,407 km pociągami Kolei Małopolskich. Koszt jednego kilometra wyniósł 4 grosze a gdyby rekordzista kupował wszystkie bilety osobno, zapłaciłby 152 zł.

Warto dodać, że w 2019 r. pan Piotr korzystając z dobowego biletu ZTM Warszawa za 15 zł przejechał 626,111 km korzystając z pociągów SKM Warszawa, Kolei Mazowieckich oraz WKD. Gdyby kupował wszystkie bilety osobno zapłaciłby 253 zł a tak koszt jednego kilometra wyniósł 2,3 grosze.

Kiedy możemy spodziewać się kolejnego bicia rekordu? Jak mówi sam zainteresowany, wybór będzie uwarunkowany atrakcyjnością biletu a także, co istotne – podejściem samego przewoźnika do promocji swoich usług. 

– Może będzie to za kilka miesięcy, przy okazji promocji książki „Jak zostać maszynistą”, nad którą obecnie pracuje – dodał Piotr Goszczycki.