21 nowych psów służbowych wspomoże funkcjonariuszy SOK w codziennej służbie

21 nowych psów służbowych wspomoże funkcjonariuszy SOK w codziennej służbie

W Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu zakończyło się szkolenie 21 nowo zakupionych psów służbowych. Zdobyte podczas szkolenia umiejętności czworonogi oraz ich przewodnicy potwierdzili świetnie zdanym egzaminem złożonym przed komisją. Kolejnym sprawdzianem będzie dla nich już codzienna służba na obszarze kolejowym u boku funkcjonariuszy Straży Ochrony Kolei.

19 listopada 2021 r. w Ośrodku Szkolenia Zawodowego Straży Ochrony Kolei oraz Hodowli i Tresury Psów Służbowych w Zbąszyniu zakończyło się szkolenie nowo zakupionych psów służbowych. Tym samym 21 świetnie wyszkolonych czworonogów rozpocznie służbę w jednostkach Straży Ochrony Kolei na terenie całego kraju. Do służby trafią owczarki niemieckie i belgijskie, które zostały starannie wyselekcjonowane i posiadają wysokie predyspozycje kwalifikujące je do służby w SOK, takie jak inteligencja, posłuszeństwo, wysoka sprawność fizyczna, opanowanie i wysoka odporność na hałas.

W trakcie przebytego szkolenia zwierzęta nabyły umiejętności niezbędne do wykonywania zadań służbowych. Ćwiczyły m.in. posłuszeństwo, pokonywanie przeszkód, obronę przewodnika czy zatrzymywanie niebezpiecznego przestępcy. Był to także czas, gdy przewodnicy i ich nowi towarzysze zdobywali wzajemne zaufanie, poznawali się i uczyli ze sobą współpracować. Czas spędzony wspólnie z przewodnikiem i zdobyte na szkoleniu umiejętności czworonożni funkcjonariusze wykorzystają w codziennej służbie.

Przewodnikiem psa służbowego może zostać każdy funkcjonariusz, który wyraża taką chęć i posiada predyspozycje do pracy ze zwierzętami. Dobry przewodnik powinien przede wszystkim kochać psy. Do tej służby nie nadają się ludzie bez pasji do czworonogów, bez odpowiedniej dozy empatii dla zwierząt. Dodatkowo przewodnik musi legitymować się dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną oraz cierpliwością przydatną podczas szkolenia psa.

Podczas szkolenia wspólnie z psem służbowym adepci zgłębiają wiedzę i umiejętności tresury oraz układania psa, przechodzą ćwiczenia terenowe w parach ze swoimi czworonogami i poznają podstawy weterynarii.

Pies jest nieocenionym wsparciem dla funkcjonariusza SOK, z którym pełni służbę. Czworonożni funkcjonariusze sprawdzają się szczególnie tam, gdzie zawodzą zmysły człowieka. Na specyficznym obszarze działania jakim jest obszar kolejowy, znajduje się wiele miejsc, w których ich pomoc jest wręcz niezastąpiona. Doskonały węch, słuch, zwinność, szybkość oraz walory obronne psów służbowych pozwalają delegować je w miejsca szczególnie zagrożone kradzieżami infrastruktury, jak również do zabezpieczenia przemieszczających się uczestników imprez masowych. Psy wspólnie z funkcjonariuszami SOK nadzorują szlaki kolejowe oraz przesyłki wagonowe, a także towarzyszą im w czasie patroli w pociągach i na dworcach. Pies funkcjonariusz potrafi zarówno zatrzymać i unieszkodliwić przestępców, jak i pełnić funkcje obronne. Nie należy zapominać także, że pies jest zaliczany do środków przymusu bezpośredniego, a jego użycie może mieć miejsce tylko w przypadkach ściśle określonych w przepisach ustawy o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Umiejętności zdobyte przez psa podczas kursu doskonalone są podczas cyklicznych, wewnętrznych szkoleń. Ponadto psy służbowe Straży Ochrony Kolei biorą udział w szkoleniach wspólnie ze zwierzętami z innych służb mundurowych, które pozwalają między innymi na wymianę doświadczeń oraz doskonalenie metod szkolenia. Funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei wraz z psami służbowymi wielokrotnie brali także udział w ogólnopolskich zawodach z udziałem innych służb mundurowych.